Σε πόσες κατηγορίες χωρίζει η εκκλησία μας τους Αγίους της και γιατί;

Detail of  Disciples from  Fresco at Monastery of Saint-Antoine-le-GrandΗ Εκκλησία μας χωρίζει τους Αγίους της σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την ιδιότητα τους.

Οι κατηγορίες λοιπόν είναι οι εξής…

 

Προφήτες: Λέγονται όλοι εκείνοι όλους τους αγίους εκείνους άνδρες και γυναίκες που κατά την προ Χριστού περίοδο μέχρι και τον Ιωάννη τον βαπτιστή κήρυξαν στον Ιουδαϊκό λαό τον λόγο του Θεού και προφήτευσαν την έλευση του Μεσσία όπως ο Μωυσής, ο Ηλίας, ο Ησαίας και άλλοι.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«Ομιλία περί της κατά σάρκα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Οικονομίας»

Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

Σχετικά με τη συγκαταβατική ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τα όσα προσφέρθηκαν εξαιτίας της σ’ αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν αληθινά· και σχετικά με την αιτία που ο Θεός, αν και μπορούσε να ελευθερώσει με ποικίλους άλλους τρόπους το ανθρώπινο γένος από την υποταγή στο διάβολο, προτίμησε να χρησιμοποιήσει αυτή τη συγκαταβατική τακτική.

Μπορούσε, οπωσδήποτε, ο προαιώνιος και απεριόριστος και παντοκράτορας Λόγος και παντοδύναμος Υιός του Θεού, και χωρίς ο ίδιος να περιβληθεί την ανθρώπινη φύση, να απαλλάξει τους ανθρώπους από την υποτέλεια στο θάνατο και την υποδούλωση στο διάβολο, γιατί όλα υπακούουν στις εντολές του και το καθετί εξαρτιέται από τη θεϊκή εξουσία του· όλα έχει τη δύναμη να τα ενεργεί και, συμφωνά με τον Ιώβ, τίποτε δε βρίσκεται έξω από τις δυνατότητές του, άλλωστε, απέναντι στην απόλυτη υπεροχή του δημιουργού, η δύναμη αντίστασης των δημιουργημάτων χρεοκοπεί, κανένα δεν είναι ισχυρότερο από τον Παντοκράτορα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

20 Δεκεμβρίου 2009 – Κυριακή Προ του Χριστού Γεννήσεως (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Η Ρίζα του Ιεσσαί, τοιχογραφία από την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας. Πηγή: Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Εκδόσεις Ινδικτος

Τη Κυριακή προ της Χρηστού Γεννήσεως μνήμην άγειν ετάχθημεν παρά των αγίων και θεοφόρων Πατέρων ημών πάντων των απ αιώνως τω Θεώ ευαρεστησάντων, από Αδάμ άχρι και Ιωσήφ του Μνήστορος της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά Γενεαλογία, οίτινες λόγοις ή πράξεσι την εν σαρκί έλευσιν του Υιού του Θεού ανήγγειλον, ομοίως και των Δικαίων και των Προφητών.

Τη εικοστή του αυτού μηνός, τα προεόρτια της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών Θεού και Σωτήρος Ιησού Χρηστού, και μνήμη του αγίου Ιερομάρτυρος Ιγναντίου του Θεοφόρου, μνήμη του αγίου πατρός ημών Φιλογονίου, αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, μνήμη της αγίας Θεόκτιστης εκ Κωνσταντινουπόλεως, μητρός του αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, ήτις εκοιμήθη εν ειρήνη επί αυτοκράτειρας Ειρήνης (797-802), ο άγιος νεομάρτυς Ιωάννης ο Ράπτης, παιδίον νέον, ο καταγόμενος εκ της νήσου Θάσου και μαρτυρήσας εν Κωνσταντινούπολη το 1650, ξίφει τελειούται, μνήμη του οσίου Ιγναντίου του Κιέβου, μνήμη του αγίου πατρός ημών Ιωάννου της Κροστάνδης, μνήμη του αγίου πατρός ημών Δανιήλ Β’, αρχιεπισκόπου Σερβίας. Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ο Απόστολος Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »