Άγιος Νήφων Κωνσταντιανής: «Προσευχή για τους κατηγόρους μου»

– Πάτερ ειναι μερικοι που λενε φοβερά πράγματα εναντίον σου.
Αυτος απαντούσε ήρεμα:
– Τίποτα φοβερό δεν μπόρεσε να κάνει ως τώρα κανείς στο Νήφωνα,
παρά μόνο ο διάβολος. Αυτος κι εγώ, όσο θα είμαστε σε τούτο το
κόσμο, θα τρωγόμαστε…
Προσευχόταν μάλιστα για τους κατηγόρους του λέγοντας: