Η Επίσκεψη (ποίημα με ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ του Γέροντα Ιωσήφ)!!!

P7240284

Περπάταγα στον αρσανά και βλέπω σαν παιδάκι

να κλαίει με αναφιλητά, σεπτό ένα γεροντάκι.

Τι έχεις γέροντα ρωτώ και τρέχουνε τα μάτια

και σμίξανε τα δάκρυα, με του γιαλού τ΄ αλάτια;

Τέκνο μου είμαι ο Ιωσήφ, Γέρων Βατοπαιδίου

και ήρθα να ειδώ τα σπλάχνα μου, στη μάνδρα του πεδίου.

Ήρθε μαζί μου η Παναγιά και μου έδειξε την Σμύρνη

και για να πω μου ορμήνευσε, τι πρόκειται να γίνει. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός, Λογοτεχνικά, Προφητείες. Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Leave a Comment »

Φωνή αληθείας από το Άγιον Όρος, Περί Εσχατολογίας, του Γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινού

Μεσαιωνικό χειρόγραφο της Αποκάλυψης

Μεσαιωνικό χειρόγραφο της Αποκάλυψης

Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Δεν νομίζω να υπάρχει αρμοδιωτέρα ρήσις των όσων η θεία αποκάλυψις και Γραφή επεσήμανε προς τους ραθυμούντας και κοιμωμένους απογόνους του Αδάμ, παρά τούτη που ο Πρωταπόστολος εκήρυττε μεγαλοφώνως: «Μετανο­είτε ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών». Όσον ουν περί του «μετανοείτε» είναι πάντοτε επίκαιρον, αφού δεν εφυλάξαμεν τα καθήκοντα του καθολικού προορισμού, ουδέ τας συνθήκας του βαπτίσματος. περί όμως του λοιπού ρήματος «ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών», είναι καταφανές εις τας ημέρας μας ότι τα σημεία των καιρών εκορυφώθη και οι πράγματι και ονόματι υποκριταί του ιερατικού καταλό­γου πειράζοντες εζήτουν να τους δοθούν σημεία για να δια­γνώσουν την περί αυτούς γενομένην οικονομίαν, ο Πανά­γαθος τους απεστόμωσε καταλλήλως. «Υποκριταί, τους εί­πε, το πρόσωπον του ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σημεία των καιρών ου δύνασθε γνώναι;» (Ματθ. 16, 3). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »