π. Αθανάσιος Μυτιληναίος – Ομιλία στην Κυριακή ΙΒ’ Λουκά – (Των 10 Λεπρών)

ΓΕΡΟΝΤΑΣ (11)

Μέσα στην χαρά του ο άνθρωπος ξεχνά την ευεργεσία του Θεού…. Αρχείο mp3 – Εκφων. 20/1/2002 – Διάρκεια 00:29:05- Μέγεθος 19,9 MB (19/1/2013)

Ακούστε εδώ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος – Ομιλία στην Κυριακή Ε’ Λουκά

(Παραβολή του Πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου) Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο Προφήτης Ηλίας στην εποχή του και στα έσχατα

† π. Αθανασίου Μυτιληναίου (απομαγνητοφωνημένη ομιλία)

«Ως εδοξάσθης, Ηλία, εν τοις θαυμασίοις σου. και τις όμοιός σοι καυχάσθαι; ο εγείρας νεκρόν εκ θανάτου και εξ άδου εν λόγω Υψίστου. ο καταγαγών βασιλείς εις απώλειαν και δεδοξασμένους από κλίνης αυτών. ο ακούων εν Σινά ελεγμόν και εν Χωρήβ κρίματα εκδικήσεως. ο χρίων βασιλείς εις ανταπόδομα και προφήτας διαδόχους μετ’ αυτόν. ο αναληφθείς εν λαίλαπι πυρός εν άρματι ίππων πυρίνων. ο καταγραφείς εν ελεγμοίς εις καιρούς κοπάσαι οργήν προ θυμού, επιστρέψαι καρδίαν πατρός προς υιόν και καταστήσαι φυλάς Ιακώβ. Μακάριοι οι ιδόντες σε και οι εν αγαπήσει κεκοσμημένοι, και γαρ ημείς ζωή ζησόμεθα.» (Σ. Σειρ.48,11)

Ο προφήτης Ηλίας, ο μέγιστος των Προφητών.

Για τον προφήτη Ηλία έχουν γραφεί στην Παλαιά Διαθήκη πολλές σελίδες, Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »