Η Ταμασός ανά τους αιώνας

Περιώνυμο και Αγιασμένο τοπωνύμιο, γραφής με ένα -σ, όπως πολλά άλλα παρόμοια στην Κύπρο, και ανά τον κόσμο.

Σύνοψη μιας ευρύτερης επιστημονικής έρευνας και μελέτης.

Το τρέχον έτος αποτελεί αναμφίβολα σημαντικό ιστορικό σταθμό στη μακραίωνη πορεία της ζωής της πόλης και περιοχής της Ταμασού, καθόσον αυτή επανευρίσκει από τούδε την παλαιά πνευματική της διάσταση και την υπόστασή της, ως πρωτοχριστιανικό αποστολικό κέντρο, άπ’ όπου εξαπλώθη και εστερεώθη η νέα αληθινή πίστη του Χριστού σ’ ολόκληρη την Κύπρο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »