Το ξύλο θεραπεύει το Ξύλο

img_1166Του π. Στεφάνου Φρήμαν,

Η Τρίτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής είναι αφιερωμένη στο Τίμιο Ξύλο του Σταυρού.

Σάς παραθέτω τις ακόλουθες σκέψεις για το θέμα.

Οι μελετητές της Καινής Διαθήκης γνωρίζουν την περιγραφή του Παύλου για τον Ιησού ως ‘Νέο Αδάμ’.

Αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα για τη συχνή αποστολική αλληγορική αναφορά που βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη.

Ο Ιδιος ο Ιησούς είχε δηλώσει ότι Αυτός ήταν Εικείνος για Τον οποίο μαρτυρούσε η Παλαιά Διαθήκη ( Ιω. 5, 39).

Στα Ευαγγέλια ο Ιησούς ταυτίζει το δικό Του θάνατο και την Ανάσταση Του με το ταξίδι του Ιωνά στην κοιλιά του κοίτους.

Παρομοιάζει επίσης τη Σταύρωσή Του με το φίδι που ύψωσε ο Μωυσής στο ξύλο για να θεραπεύσει το λαό του Ισραήλ. Χωρίς την αλληγορική χρήση της Παλαιάς Διαθήκης πολλά απ΄ όσα λέγονται στα Ευαγγέλια και τα υπόλοιπα βιβλία της Καινής Διαθήκης θα ήταν δυσνόητα.

 

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι πολύ συνηθισμένοι σε αυτόν τον τρόπο γραφής. Η υμνογραφία στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, που έχει συνταχθεί κατά την Πατερική περίοδο, είναι γεμάτη από τέτοιες αλληγορίες.

Η σύνδεση μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, μεταξύ δόγματος και αλληγορίας βρίσκεται σχεδόν σε κάθε στίχο της ακολουθίας.

Όσοι δεν είναι γνώστες της Ανατολικής λειτουργικής ζωής δεν γνωρίζουν την πλούσια Χριστιανική παράδοση και τη βαθειά δογματική της ιερότητα και σπουδαιότητα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »