Ο φόβος και η υπέρβασή του (αρχιμ. Κύριλλος Κωστόπουλο​ς, Ιεροκήρυκα​ς Ι. Μ. Πατρών)

O άνθρωπος, ο οποίος δια της παρακοής του απεμακρύνθη από τον Θεό Δημιουργό και Πατέρα του, εισήλθε στο χώρο της φθοράς και του θανάτου και κατελήφθη από φόβο. «Και ήκουσαν της φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εντω παραδείσω το δειλινόν, και εκρύβησαν ό τε Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού εν μέσω του ξύλου του Παραδείσου. Και εκάλεσεν ο Κύριος ο Θεός το Αδάμ και είπεν αυτώ. Αδάμ, πού εί; και είπεν αυτώ . της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν τω παραδείσω και εφοβήθην, ότι γυμνός ειμί, και εκρύβην» 1…

Ο «κατ’ εικόνα» Θεού πλασθείς άνθρωπος έλαβε την Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«Υπέρβαση» ταινία για τον συνθέτη Στέλιο Πισή (Βίντεο)

Η «Υπέρβαση» είναι μία ταινία του Κώστα Κακογιάννη και του Πάμπου Κουζάλη για τον ταλαντούχο συνθέτη Στέλιο Πισή. Δείτε το βίντεο:

Η υπέρβαση του νόμου γίνεται στην αγάπη


Κυριακή Ι΄ Λουκά

Το σημερινό γεγονός της θεραπείας της συγκύπτουσας γυναίκας διαδραματίζεται μέσα σε μια Συναγωγή και παρόντες ήσαν εκτός από το λαό και παράγοντες της θρησκευτικής ζωής, όπως Γραμματείς, Φαρισαίοι, ιερείς και ο Αρχισυνάγωγος της περιοχής. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Παράδεισος και γη είναι ένα!

Να πίνει κανείς πνευματικά από ένα πρόσωπο, σημαίνει κοινωνία μαζί του. Να πίνει πνευματικά από το πρόσωπο του Χριστού, σημαίνει να κοινωνεί με μια πηγή ατελεύτητης πνευματικής δύναμης, που έκανε άφθαρτο και το σώμα που προσέλαβε και τα σώματα εκείνων, που κοινωνούν μαζί της. Το αναστημένο σώμα του Χριστού έχει πνευματωθεί από τη δύναμη του θεωμένου πνεύματός του. Κι αυτή η πνευματοποιημένη κατάσταση το πνευματώνει σε τέτοιο βαθμό, που δεν νοείται πια ως αδιαπέραστο αντικείμενο, αλλά, με το να έχει αφομοιώσει την ιδιότητα του ρευστού υποκειμένου, (νοείται) ως διεισδυτικό και μεταδόσιμο, ικανό να εσωτερικευθεί στα άλλα υποκείμενα, ως το καθαυτό πνευματικό υποκείμενο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Προς μια διαφορετική παγκοσμιοποίηση

 «Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια· εορταζέτω γουν πάσα κτίσις την έγερσιν Χρίστού εν η εστερέωται».

 Τη διέξοδο στο τραγικό αδιέξοδο της ανθρώπινης υπάρξεως, την τελική υπέρβαση του θανάτου, τη συνανάσταση της ανθρώπινης φύσεως ευαγγελίζεται η ανάσταση του Χρίστου. Όπως η αμαρτία, η πτώση του πρώτου Αδάμ, οδήγησε στο θάνατο όλη την ανθρωπότητα, έτσι και, η μέχρι Σταυρού αγάπη του δευτέρου Αδάμ, του Χριστού, οδηγεί στην έγερση σε μια νέα ζωή όλο το ανθρώπινο γένος· «ώσπερ γαρ εν τω Αδάμ πάντες αποθνήσκουσιν ούτω και εν τω Χριστώ πάντες ζωοποιηθήσονται» (Α’ Κορ. 15:22). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »