Ο π.Αντώνιος Αλεβιζόπουλος και ο π.Φιλόθεος Φάρος…

Το 1978 που ήλθε ο αείμνηστος Πατριάρχης Δημήτριος στην Αθήνα συνέβη το εξής χαρακτη ριστικό στιγμιότυπο, το οποίο διηγήθηκε σε συ νεργάτρια της Π.Ε.Γ., γνωστός μας ιερέας. Βρι σκόμουνα, είπε ο ιερέας στο ιερό του Μη­τροπολιτικού Ναού Αθηνών. Ο π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος ήλθε στο ιερό να χαιρετήσει τον Πατριάρχη που εκείνη τη στιγμή καθόταν. Όταν έσκυψε να φιλήσει το χέρι του, ο Δημήτριος ση κώθηκε όρθιος και του είπε: Εγώ να σκύψω να φιλήσω το χέρι Σας. Εγώ μπορεί να μη σώσω καμμία ψυχή, εσείς όμως σώζετε πολλούς. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »