La mănăstirea Vatopedu din Sfântul Munte Athos toţi ortodocşii se simt ca acasă (Ρουμανικά, Romanian)

Gheorghe Fecioru

Întemeiată încă din timpul Sfântului Constantin cel Mare, mănăstirea Vatopedu a fost distrusă şi refăcută de mai multe ori de-a lungul istoriei. După incendierea ei de către piraţii arabi la începutul veacului al X-lea, este refăcută de trei nobili bizantini trimişi aici de către Sfântul Atanasie Athonitul, astfel că prima atestare documentară o avem de la 985, când apare semnătura stareţului mănăstirii Vatopedu într-un document al protosului Sfântului Munte. Din acea vreme şi până astăzi, Lavra Vatopedului ocupă al doilea loc în ierarhia mănăstirilor Muntelui Athos, după mănăstirea Marea Lavră.

În aceşti mai bine de o mie de ani de viaţă monahală, mănăstirea a trecut prin mai multe perioade de înflorire, dar şi de decădere şi de pustiire, cauzate în primul rând de marile invazii ale piraţilor şi ale turcilor, dar şi de persecuţiile puterilor catolicizante. De pildă, după falsa unire a ortodocşilor cu catolicii de la Lion (1271), monahii Sfântului Munte au avut mult de suferit din cauză că nu au primit această mincinoasă unire impusă cu forţa: stareţul mănăstirii Vatope­du, împreună cu mai mulţi monahi au fost schin­giuiţi, spânzuraţi sau înecaţi în mare. Tot atunci, mai multe mănăstiri athonite au fost pustiite.

Cea mai mare înflorire a cunoscut-o Vatopedu în vremea când principele Serbiei Simeon şi fiul său, Sava, au fost închinoviaţi aici. Prezenţa acestor sfinţi, dar şi a altor părinţi îmbunătăţiţi, a făcut ca mănăstirea să aibă în acea vreme peste 800 de călugări, devenind astfel una dintre cele mai mari Lavre ale Ortodoxiei.

Este greu ca în doar câteva pagini să surprinzi istoria atât de bogată a Vatopedului, care s-a împletit în mare măsură cu istoria întregii Biserici Ortodoxe, şi mai ales a poporului grec, iar din secolul al XX-lea şi a statului Elen. Monahi care au vieţuit o perioadă aici au ajuns mari ierarhi şi luminători ai popoarelor ortodoxe, cum au fost Sfântul Iosif de la Partoş, Sfântul Gheorghe de la Cernica, Sfântul Nifon al Constantinopolului, Sfântul Grigorie Palama şi alţii, 68 de sfinţi recunoscuţi de Biserică şi cu mult mai mulţi, pe care numai Dumnezeu îi ştie.

Înflorirea duhovnicească din ultimele decenii

Un reper important al istoriei recente a mănăstirii este venirea, în 1987, a unui grup de monahi de la Nea Sikiti, avântul în frunte pe Gheronda Iosif Spileotul (astazi Iosif Vatopedinul), ucenic al Cuviosului Iosif Isihastul, cel de la care a plecat o adevărată renaştere duhovnicească şi isihastă în Sfântul Munte. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Mărturie athonită în România – La fabrica de pâine Mopan (Ρουμανικά, Romanian)

099Arhimandritul Efrem: Astăzi, invitaţi fiind de către directorul acestei întreprinderi, domnul Constantinos Loulis, suntem emoţionaţi că ne aflăm aici, mai ales că însoţim aceste sfinte moaşte care aparţin colecţiei personale a domnului Loulis. Sunt sfinte moaşte ale unor mari sfinţi: ale Sfântului Nicolae, ale Sfântului Constantin cel Mare, ale Sfintei Olga, ale Sfântului Apostol Andrei, cel dintâi chemat, ale Sfântului Eftimie de la Mănăstirea Sfântul Pavel din Athos, ale Sfântului Cosma Protul, care a fost monah vatopedin, moaşte ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Sfântului Sava, ale Sfântului Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei şi ale altor sfinţi.

Să ştiţi, fraţilor, că sfintele moaşte sunt izvor de vindecări şi tămăduiri. Cum vedem în Noul Testament, chiar şi umbra apostolilor făcea minuni. Cu atât mai mult toate aceste sfinte moaşte ale celor care L-au iubit pe Dumnezeu din toată inima, devenind vase alese, purtători ai Duhului Sfânt, purtători de Hristos, oameni plini de har. Trupurile acestor sfinţi, trupuri care s-au nevoit atât de mult întru asceză, Dumnezeu le-a învrednicit să devină sfinte moaşte, pline de har, iar cei care le sărută cu credinţă află mângâiere, alinare şi tămăduire trupului şi sufletului.

La Sfântul Munte se păstrează foarte multe sfinte moaşte şi este firesc aşa, de vreme ce Sfântul Munte este inima Ortodoxiei. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , , . Leave a Comment »

Mărturie athonită în România – Liturghie la Icland (Ρουμανικά, Romanian)

097IPS Andrei: În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. „Iată, vin zilele—zice Domnul Dumnezeu—în care voi trimite foamete pe pământ, nu foamete de pâine şi nu sete de apă, ci de auzit cuvintele Domnului”. Cartea Prooroculul Amos, cap. 8, versetul 11.
Preacuvioase Părinte Stareţ Efrem, Preacuvioase Părinte Exarh, Preacucernice Părinte consilier, Preacucernice Părinte protopop, preacuvioşi şi preacucernici părinţi, domnilor parlamentari, domnule primar, onorate oficialităţi şi iubiţi fraţi şi surori. E mare sărbătoare pentru dumneavoastră, pentru creştinii din Icland şi pentru noi toţi. E mare lucru atunci când ne găsim, cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună la rugăciune, la Sf. Liturghie; e mare lucru atunci când auzim propovăduindu-se cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în lumea în care trăim noi e mult zgomot, se face multă propagandă pentru multe lucruri şi parcă cel rău încearcă ca tot mai mult să bruieze cuvântul lui Dumnezeu. Zice Proorocul Amos: „Vor veni zilele când va fi foamete pe pământ, nu de pâine, şi sete nu de apă, ci foamete de auzit cuvântul lui Dumnezeu”. Noi ştim că toţi creştinii sunt flămânzi şi însetaţi după Dumnezeu. Zice Proorocul David în Psalmul 41, oarecum dând glas la ceea ce simţim noi creştinii, cu toţii, lucrul următor: „În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule”. Ori, ce încercăm noi altceva să facem, decât lucrul acesta: să vă hrănim din punct de vedere duhovnicesc, să vă astâmpărăm foamea, să vă astâmpărăm setea. Şi Evanghelia ce s-a citit la această frumoasă sărbătoare tocmai despre acest lucru pomeneşte: Domnul Hristos îl aseamănă pe cel ce propovăduieşte cuvântul Său cu semănătorul. Şi Sf. Părinţi au ales această Evanghelie tocmai pentru acum, pentru toamnă, când se seamănă grâul, pentru ca nouă să ne fie mai limpede această parabolă. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , , . Leave a Comment »

Mărturie athonită în România – Sfaturi pentru soții ortodocși (Ρουμανικά, Romanian)

094Arhim. Efrem: Soţii ortodocşi trebuie să fie conştienţi de faptul că amândoi se împărtăşesc de păcat şi de greşeli. Trebuie însă ca la baza familiei să fie o comuniune în Hristos prin taina Bisericii—este foarte important! „Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă”. Nu cred că este posibilă vreo căsătorie fără acordul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu doreşte unirea a doi tineri, căsătoria nu are loc: ori moare vreunul dintre logodnici, ori se despart, ori rămân necăsătoriţi şi astfel nu se mai ajunge la taina căsătoriei. Dacă se ajunge însă la căsătorie înseamnă că aceasta este acceptată de Dumnezeu—fie că unirea este bine-plăcută Lui, fie că este doar acceptată. De aceea, conştienţi de aceasta, soţii trebuie să se tolereze, să fie îngăduitori unul cu celălalt. Iar seara trebuie să discute despre întâmplările din timpul zilei, dând fiecare explicaţii pentru a nu exista neînţelegeri.

Soţul trebuie neapărat să dovedească în mod practic soţiei că o iubeşte. Firea femeii este atât de slabă, încât îndată ce vede că soţul arată o oarecare amabilitate unei alte femei, fie colegă de serviciu, fie prietenă, în sufletul ei se aprinde invidia. Nu pentru că ar fi o pornire pătimaşă ci, din pricina dragostei ce i-o poartă soţului, doreşte ca acesta să-i aparţină în întregime. Mai mult, Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , , , , , . Leave a Comment »

Mărturie Athonită în România – Primire la Mănăstirea Oașa (Ρουμανικά, Romanian)

090Părintele Andrei: Prea Cuvioase Părinte Efrem, prea cuvioşi părinţi, înalţi oaspeţi, iubiţi credincioşi. Avem o bucurie în suflet deosebit de mare pentru faptul că sunteţi în mijlocul nostru şi, de data aceasta, aţi venit cu un lucru deosebit, cu o mare binecuvântare pentru mănăstirea noastră, şi anume cu icoana făcătoare de minuni Pantanassa. Iar lângă aceasta se adaugă şi Sfintele Moaşte ale Sf. Mare Mucenic Panteleimon şi ale Sfântului Cuvios Gheron Iosif Isihastul. E o zi istorică pentru mănăstirea noastră şi va rămâne în felul acesta. Noi ne amintim cu drag de zilele petrecute în urmă când am văzut în Alba Iulia evlavia credincioşilor noştri faţă de icoana aceasta şi evlavia pe care o au faţă de un stareţ aghiorit. Am o bucurie mare în suflet pentru legătura care s-a început în urmă cu 5 ani de zile şi care a fost întărită în acest timp prin întâlnirile atât de la Vatopedi cât şi din România. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , . Leave a Comment »

Mărturie Athonită în România – Întâlnire cu obștea Sf. Mănăstirii Râmeț (Ρουμανικά, Romanian)

088Arhimandritul Andrei: Prea Cuvioase Părinte Efrem:, Prea Cuvioasă Maică Stareţă, dragi părinţi şi preacuvioase maici, avem o bucurie deosebită pentru faptul că Părintele Efrem: se află în România şi a găsit timp bun de a ajunge în mănăstirile noastre, pentru a sta de vorbă cu monahii şi monahiile. Părintele Efrem: are o experienţă bogată în Sfântul Munte şi nu numai, pentru că deseori părintele iese acolo unde este chemat. Cum s-au cam împuţinat părinţii duhovniceşti, apar de multe ori lipsuri în mănăstirile noastre şi, deşi ştim că mănăstirile sunt aşezăminte de rugăciune şi de muncă, de multe ori acestea nu se împletesc foarte bine, apar multe probleme, consiliile mănăstirilor poate că teoretic există, dar în mod practic nu funcţionează. Aşa cum am observat eu când am vizitat Mănăstirea Vatopedi, toate lucrurile mergeau într-o ordine deosebită prin faptul că ori de câte ori nu se ştia cum să se facă un lucru, se întreba cel mai mare din mănăstire şi în felul acesta se lua binecuvântare şi se rezolvau problemele care apăreau. Totul se face cu binecuvântare. Mie, cel puţin, mi-a plăcut foarte mult programul şi Mănăstirea Vatopedi. Nu numai că au un program bun pe care să-l admirăm, ci îl şi practică, îl ţin cu multă stricteţe şi lucrul acesta ajută foarte mult în viaţa duhovnicească. Sunt multe lucruri care deosebesc mănăstirile noastre, apar probleme şi tocmai pentru asta suntem împreună aici, Părinte Efrem:, ca să punem întrebări, să vă întrebăm ceea ce ne frământă mai mult, aşa încât să ne putem rezolva problemele. Nu vreau să mă lungesc, ci vreau să spun numai că ne-am rugat lui Dumnezeu să ne puteţi spune un cuvânt bun astăzi şi apoi, bineînţeles, aşteptăm întrebările pe care le au maicile şi mănăstirile care sunt reprezentate aici.

Arhimandritul Efrem: Cu adevărat, este binecuvântată această zi când ne adunăm cu toţii aici, amintindu-mi de sinaxele din Schitul Egiptului, aşa cum sunt descrise în Pateric. Când aveau sinaxă în Schit, cel mai mare în rang era atent să vadă cine lipseşte şi apoi trimitea reprezentanţi la chilia celui absent, să cerceteze nu cumva să se fi rătăcit fratele şi din pricina aceasta să nu vină la adunare. Aşadar Părinţii dădeau mare importanţă adunărilor duhovniceşti ale monahilor, după cuvântul: „unde sunt doi sau trei în numele meu…“. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Mărturie Athonită în România – Liturghie la Sf. Mănăstire Râmeț (Ρουμανικά, Romanian)

086Arhim. Efrem: Fraţii mei, trăim în aceste zile o bucurie deosebită a sărbătorii. Ieri, la privegherea la care a asistat chiar Născătoarea de Dumnezeu, în această biserică frumoasă, dar şi astăzi, în Sfânta Liturghie, ne îndreptăm către dânsa minţile şi inimile noastre.

Prezenţa icoanei Pantanassa la Râmeţ va rămâne în istoria mănăstirii ca un eveniment de seamă. Fie ca Maica Domnului să ne deschidă tuturor minţile, dar îndeosebi nouă, monahilor, astfel încât cu fiecare zi care trece să înţelegem marea personalitate a Maicii Domnului. Nu trebuie să uităm niciodată ascultarea pe care a făcut-o Maica Domnului, deoarece trebuie să ştim, fraţii mei, că ascultarea îl costă pe om. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Mărturie Athonită în România – Sinaxă cu stareții din eparhia Alba Iulia (Ρουμανικά, Romanian)

084bArhimandritul Andrei: Înainte de a începe, doresc să vă spun că, personal, mă simt foarte bucuros pentru faptul că Părintele Efrem este în mijlocul nostru, deoarece doream foarte mult o întâlnire a dânsului cu monahii şi monahiile din eparhia noastră. Mă bucur însă că au venit şi din alte regiuni ale ţării, aflând de această întâlnire cu Părintele Efrem. Ne dăm seama fiecare dintre noi că avem încă multe lipsuri; cu toţii suntem datori să împlinim toate lipsurile pe care le constatăm în mănăstirile noastre, dorim să îmbunătăţim viaţa duhovnicească în mănăstire şi tocmai pentru acesta apelăm la Părinţi duhovniceşti. Ştim că este foarte important, în viaţa unei mănăstiri, să existe un program, care reprezintă de fapt însăşi viaţa mănăstirii şi trebuie respectat cu multă sârguinţă. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , , , , , , , . Leave a Comment »

Mărturie Athonită în România – Primire la Mănăstirea Râmeț (Ρουμανικά, Romanian)

080Maica Stareţă Ierusalima: N-am cuvinte să pot exprima bucuria din sufletul nostru şi, mai ales, mângâierea şi întărirea pe care o simţim pentru faptul că Maica Domnului v-a dat în gând şi aţi binevoit să veniţi din nou la noi, împreună cu dânsa, în România. Am prins curaj şi întărire de când i-am zărit faţa, de la poartă—numai capul l-am văzut—şi am zis: Maica Domnului, îţi mulţumesc din suflet că ai venit şi la mănăstirea noastră şi că ne dai curaj. Este un semn că Măicuţa Domnului nu este supărată pe noi, chiar dacă noi şchiopătăm în urcuşul nostru spre înalt, dar ea ne vede râvna, silinţa şi dragostea noastră de a-i sluji ei şi Fiului ei cu sinceritate, din copilărie şi până la ultima răsuflare a vieţii noastre. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , . Leave a Comment »

Mărturie Athonită în România – Omilie la Facultatea de Teologie din Alba Iulia (Ρουμανικά, Romanian)

teologie albaIPS Andrei: Părinţilor profesori, preacuvioşi şi preacucernici părinţi, dragi studenţi şi studente, dragi elevi, pentru şcoala noastră este o zi importantă pentru că, iată, Părintele Stareţ Efrem de la Mănăstirea Vatopedi vine să ne binecuvinteze şi aici, unde ne străduim, cu ajutorul lui Dumnezeu, să acumulăm cunoştinţe teologice, dar în acelaşi timp încercăm să ducem şi o viaţă duhovnicească după inima lui Hristos. Într-o lume debusolată, într-o lume cu foarte multe probleme este nevoie de oameni care trăiesc după învăţătura lui Hristos, care se formează în Biserică frumos şi doresc să aibă o viaţă aşa cum o doreşte Mântuitorul.

Iată de ce cred că ne este foarte binevenită încă o efuziune de viaţă duhovnicească sau un imbold înspre o viaţă duhovnicească aşa cum înţeleg să o trăiască nevoitorii din Sf. Munte. Îl rugăm pe Părintele să vă adreseze câteva cuvinte şi apoi dumneavoastră să puneţi întrebările care vă frământă.

Arhim. Efrem: Şi eu, Înalt Prea Sfinţia Voastră, sunt foarte bucuros şi mă consider fericit că mă aflu în Facultatea dumneavoastră de Teologie, mai ales că vin aici îndată după Sf. Liturghie. Inima vieţii teologice, centrul întregii activităţi eclesiale este Sf. Liturghie. De aceea, de foarte multe ori vin la Sf. Munte diverşi preoţi care îmi zic: „Spuneţi-ne, ce prezenţă teologică şi misionară trebuie să avem în parohia noastră?” Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Mărturie Athonită în România – Liturghie în Catedrala Arhiepiscopiei Alba Iulia

075ÎPS Andrei: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Prea Cuvioase Părinte Stareţ Efrem, preacuvioşi şi preacucernici părinţi, dragi studenţi, dragi teologi şi iubiţi fraţi şi surori, de ieri de la prânz şi până acum în Alba Iulia este sărbătoare duhovnicească mare. Este o sărbătoare mare pentru că, aşa cum vă spuneam şi ieri, din acel loc unic din lume, loc de rugăciune, loc de nevoinţă, din Sântul Munte Athos, iată că a venit reprezentantul uneia dintre cele mai importante mănăstiri, de la Vatopedi, a venit Părintele Stareţ Efrem dimpreună cu ucenicii dânsului şi ne-au adus ca binecuvântare icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, tămăduitoare de cancer, şi în acelaşi timp, moaştele Sfântului Pantelimon şi ale Cuviosului Gheron Iosif Isihastul. Pentru sufletul creştinilor aceasta este o mare bucurie pentru că necazurile, greutăţile, încercările cu care se confruntă oamenii sunt multe. Şi atunci, unde să alerge? Aleargă la Dumnezeu. Şi aleargă la Dumnezeu prin sfinţii lui, pentru că psalmistul David ne spune: „Binecuvântat este Dumnezeu întru sfinţii Săi”. Nu este prima dată când ne vizitează Părintele Stareţ Efrem. Acum doi ani a mai făcut un pelerinaj în România şi atunci a ţinut o sumedenie de cuvântări, de omilii foarte consistente din punct de vedere duhovnicesc. Acele omilii au fost adunate într-o carte intitulată „Cuvânt din Sfântul Munte”, carte pe care mulţi dintre dumneavoastră o cunoaşteţi. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , , . Leave a Comment »

Mărturie Athonită în România – La Casa de Cultură din Alba Iulia (Ρουμανικά, Romanian)

071IPS Andrei: Prea Cuvioase Părinte Stareţ, preacuvioşi şi prea cucernici părinţi, iubiţi fraţi creştini, distinsă asistenţă, pentru Alba Iulia prezenţa moaştelor Sf. Panteleimon şi ale Cuviosului Gheron Iosif isihastul, precum şi a icoanei tămăduitoare de cancer a Maicii Domnului este o mare binecuvântare. Într-o lume în care ne confruntăm cu atâtea necazuri şi greutăţi, iată că vine şi câte o clipă de bucurie duhovnicească. Noi mulţumim lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă şi îi mulţumim Părintelui Stareţ că a răspuns invitaţiei de a fi astăzi oaspetele nostru la Alba Iulia. În timp ce credincioşii se închină rând pe rând, în catedrală, atât la moaştele Sf. Panteleimon, Sf. Gheron Iosif Isihastul şi icoanei Maicii Domnului, iată că aici, în Casa de Cultură, Părintele Stareţ care are o experienţă duhovnicească deosebită, ne va vorbi tocmai despre contribuţia lui Gheron Iosif Isihastul la monahismul ortodox. Bine aţi venit, vă ascultăm cu drag—şi clerul şi poporul bine credincios din Alba Iulia şi dascălii celor două şcoli teologice, precum şi elevii şi studenţii acestor şcoli.

Arhim. Efrem: Cu toate că am fost şi în alte oraşe ale României, aici mă simt mai familiar. De aceea mă bucur în mod deosebit că mă aflu împreună cu IPS Andrei şi cu voi toţi, încercând în întâlnirea din seara aceasta să vă oferim un mesaj de la Sf. Munte, împreună cu Corul Bizantin care va înălţa câteva cântări. Trebuie să vă spun că acest grup psaltic este unul dintre puţinele care au reuşit să se apropie de ifosul bizantin aghiorit. De acea credem că seara aceasta ar trebui să se numească—aşa cum este de fapt—o seară aghiorită. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Mărturie Athonită în România – La Prefectura Alba Iuliei (Ρουμανικά, Romanian)

070Dl. Prefect Ioan Rus: Preacuvioase Părinte Stareţ Efrem, preacucernici părinţi, cinstiţi prieteni şi fraţi întru credinţă din Grecia, onorată asistenţă, ne exprimăm bucuria că astăzi, aici la Alba Iulia, în capitala istorică şi de suflet a românilor şi, am putea spune, a Ortodoxiei româneşti, avem oaspeţi de vază din Grecia. Ne bucurăm că sunteţi aici în mijlocul nostru pentru a putea să ne cunoaştem mai bine, să putem împărtăşi din experienţa noastră religioasă şi laică într-o perioadă în care România cunoaşte mari modificări în planul libertăţii religioase. Se ştie că după revoluţia din decembrie 1989 în România s-au produs mutaţii importante, în sensul că noile autorităţi publice au consacrat prin reglementările legale o deplină libertate a cultelor religioase. Desigur, mai sunt încă multe de făcut pe acest tărâm, în special în plan legislativ, cu privire la restituirea proprietăţilor care au aparţinut bisericilor şi chiar în ceea ce priveşte o nouă lege a cultelor religioase în România. Ceea ce aş vrea să vă spun este că autorităţile publice, guvernamentale, parlamentare şi preşedinţiale din România sunt ocupate pentru a găsii soluţii legale şi administrative de natură a asigura o deplină libertate a cultelor religioase şi, de asemenea, de a realiza o bună colaborare între autorităţile laice şi cele religioase. Iată, autorităţile au reglementat şi o salarizare a clerului, este adevărat, cu sume nu chiar cât trebuie, pentru că acestea depind şi de resursele de care dispune ţara la un moment dat. Ceea ce este însă important este faptul că autorităţile publice de după 1989, indiferent de partidele care au fost la guvernare, au înţeles să colaboreze cu Biserica Ortodoxă şi cu celelalte culte pentru rezolvarea unor probleme importante pentru Biserică. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , , . Leave a Comment »

Mărturie Athonită în România – Primire la Catedrala din Alba Iulia (Ρουμανικά, Romanian)

067IPS Andrei: Prea Cuvioase Părinte Stareţ Efrem al Mănăstirii Vatopedi, preacuvioşi şi prea cucerenici părinţi şi iubiţi fraţi şi surori. Pentru toţi cei ce sunt interesaţi de spiritualitate este foarte limpede că Sf. Munte Athos, din acest punct de vedere, este unic în lume. Şi de aceea, atunci când ne aflăm cu sufletele răvăşite, atunci când dorim să ne smulgem pentru un moment din lumea aceasta peste care se revarsă valuri de răutate şi de păcat, avem dorinţa şi noi, păcătoşii, măcar o zi-două , măcar de-a trece pe-acolo prin Sf. Munte. Aşa se face că, din darul lui Dumnezeu,  parte dintre noi, cei ce ne găsim aici, am avut această binecuvântare să ajungem în Sf. Munte pentru un timp scurt sau pentru unul mai lung. Iar între mănăstirile care în mod deosebit strălucesc acolo prin duhovnicie este Mănăstirea Vatopedi în fruntea căreia, din darul lui Dumnezeu, este acum Părintele Egumen Efrem. Ori de câte ori am ajuns acolo—cei ce am ajuns—sau alţii au citit despre Sf. Munte şi despre Mănăstirea Vatopedi, ne-am mângâiat sufleteşte, ne-am îmbogăţit sufleteşte. Şi lucrul acesta i se datorează şi părintelui stareţ şi comunităţii pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, a realizat-o şi a întărit-o acolo. Sf. Munte am zis că este un loc unic. Acolo este rugăciune, este nevoinţă, dar este şi un tezaur inestimabil de sfinte icoane şi sfinte moaşte şi noi credem că Dumnezeu încă ţine lumea pentru rugăciunile sfinţilor. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , , . Leave a Comment »

Mărturie Athonită în România – Sinaxă la Mănăstirea Lupșa (Ρουμανικά, Romanian)

064Părintele Melhisedec: Iubite Părinte Efrem, iubiţi părinţi şi maici, încep cu mulţămită înaintea Domnului că putem să fim împreună, ca o a doua liturghie, „liturghia de după Liturghie”, împărtăşindu-ne din cuvântul duhovnicesc al Părintelui Efrem, cuvânt viu, cuvânt trăit în Sf. Munte. De aceea, vă zicem: Bine aţi venit în mijlocul nostru, Părinte, şi vă rugăm să ne spuneţi un cuvânt de mântuire. Ce vă dă duhul în inimă.

Arhim. Efrem: Este adevărat că, de obicei, nu mă pregătesc înainte de a vorbi, iar aceasta mi-a predat-o Bătrânul meu, Gheronda Iosif Vatopedinul, care a primit de la Dumnezeu harisma teologiei, cu toate că este un om fără studii, n-a terminat decât 2 clase primare. La acest om am văzut întrupându-se cuvântul care spune: „Nu vă îngrijiţi ce veţi spune în ceasul acela, căci….” De aceea şi eu Îl rog pe Dumnezeu ca prin rugăciunile voastre să spun câte ceva—nu de la mine însumi, ci ceea ce mi se dă. Adevărul este că în teologia ortodoxă are mare importanţă ca cineva să se împărtăşească de cuvântul viu, izvorât din experienţă. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Mărturie Athonită în România – În trapeză la Mănăstirea Lupșa (Ρουμανικά, Romanian)

lupsa01

Arhim. Efrem: Sfinţii Părinţi ne-au lăsat predanie să citim cărţi duhovniceşti în timpul mesei pentru că monahul trebuie să aibă mintea la hrana cea duhovnicească. Aşa cum spune Sf. Ioan Gură de Aur: „Când trupul flămânzeşte şi cere hrană, adu-ţi aminte că şi sufletul are aceeaşi nevoie”. De aceea, vedeţi, lăcomia pântecelui este mare păcat. A venit cineva la mănăstire să se spovedească şi mi-a spus că era atât de lacom la mâncare, încât mânca de 10 ori pe zi, vărsa şi apoi mânca iarăşi, aşa pătimaş era.

Spaţiul mănăstiresc este prin excelenţă locul de sălăşluire a harului dumnezeiesc şi de aceea la mănăstire ne simţim atât de bine. Vedeţi, a fost bine şi la bisericile de mir pe care le-am vizitat până acum, a fost bine şi la Sf. Ecaterina şi la Paraclisul Universitar şi la catedrala din Cluj, unde am slujit cu PS Episcop Vasile, însă la mănăstire este altceva, deoarece mănăstirea este loc al rugăciunii sfinţit şi de cei care vieţuiesc acum, dar şi de părinţii care s-au nevoit acolo în trecut. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , . Leave a Comment »

Mărturie Athonită în România – Sf. Liturghie la Mănăstirea Lupșa (Ρουμανικά, Romanian)

063PS Siluan: Părinte Stareţ Efrem, preacuvioşi părinţi stareţi, cuvioşi părinţi şi fraţi, iubiţi credincioşi, cred că în zilele pe care le trăim acum, în care poporul creştin din ţara aceasta trece prin încercări legate mai ales de cele materiale, e important să înţelegem ce anume joacă un rol important în viaţa noastră. Omul când este supărat sau când este dezorientat caută un eveniment, caută ceva. Unul se duce la teatru—dacă are bani—, altul se duce la fotbal, altul se duce la discotecă. Însă numai ceea ce trăim noi astăzi este adevăratul eveniment. Pentru că marele eveniment sau marea sărbătoare din viaţa noastră este dumnezeiasca Liturghie. În Liturghie găsim tot ce ne trebuie pentru viaţa noastră din lumea aceasta şi din lumea cealaltă, pentru viaţa noastră veşnică. Şi în Liturghie pomenim mai ales pe Prea Sfânta, Curata, Preabinecuvântata împreună cu toţi sfinţii. Mai ales astăzi, prin venirea Părintelui Efrem de la Muntele Athos putem să ne închinăm la o icoană a Maicii Domnului făcătoare de minuni, prin care Dumnezeu Însuşi vine la noi, şi ne închinăm la moaştele sfinţilor prin care ne închinăm la înşişi sfinţii care s-au sfinţit în înseşi trupurile lor. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , , , . Leave a Comment »

Mărturie Athonită în România – Primire la Mănăstirea Lupșa (Ρουμανικά, Romanian)

061Părintele Melhisedec: Prea Sfinţite Părinte Siluan, Prea Cuvioase Părinte Efrem, cinstiţi şi înalţi oaspeţi şi iubiţi credincioşi, sunt între două trăiri duhovniceşti care îmi copleşesc inima şi pe care doresc să vi le împărtăşesc. Prima, care este cea mai importantă este în legătură cu Sfântul Gheron Iosif Isihastul. În anul 1994 după ce am fost hirotonit preot un prieten mi-a dăruit cartea „Mărturii din viaţa monahală” care conţine scrisorile lui Gheron Iosif Isihastul, spunându-mi un cuvânt care mi-a străpuns inima: „Nu ştiu—îmi spunea el atunci—parcă omul acesta vorbeşte mai altcumva decât ceilalţi Părinţi, vorbeşte mai pe înţelesul nostru”. Şi după ce am citit cartea i-am dat dreptate. Prima oară când am fost în Sf. Munte, în anul 1988, şi am vizitat Mănăstirea Vatopedi, când m-au dus părinţii în Sf. Altar ca să ne închinăm şi la moaştele Cuviosului Iosif Isihastul, s-a născut în inima mea dorinţa de a primi o părticică din sfintele moaşte. Şi iată că după alţi patru ani, în 2002, vine din nou iubitul nostru Părinte Efrem în mijlocul nostru şi ne dăruieşte o părticică din moaştele pe care le râvneam. Aceasta este prima trăire care îmi copleşeşte inima. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , , . Leave a Comment »

Mărturie Athonită în România – Casa de Cultură Cluj-Napoca (Ρουμανικά, Romanian)

060PS Vasile Someşeanul: Iubiţi credincioşi, pe Părintele Arhimandrit Efrem de la Mănăstirea Vatopedi din Sfântul Munte am avut bucuria de a-l vedea, de a-l auzi, de a-l cunoaşte în primăvara anului 2000 când s-a aflat în prima vizită în Biserica Ortodoxă Română, deci şi în municipiul nostru. Majoritatea celor care ne aflăm aici cunoaştem puternicele legături dintre Biserica Ortodoxă Română, dintre credincioşii ortodocşi şi Sfântul Munte. Sunt legături realizate la  toate nivelurile posibile, prin monahii căutători de linişte de isihie, prin marii ctitori, generoşii domnitori şi boieri care, în momente de criză în viaţa Sfântului Munte, în perioada dominaţiei otomane, au contribuit intens la refacerea şi la păstrarea unor importante mănăstiri din cuprinsul Sfântului Munte. Prin evlavia specifică poporului nostru, am fost mereu prezenţi în viaţa Sfântului Munte, prin monahii români care vieţuiesc acolo—şi nu sunt puţini— şi care prin evlavia şi prin sfinţenia lor au contribuit  la sporirea rolului mărturisitor pe care monahismul ortodox îl aduce în acest loc binecuvântat de Dumnezeu pentru Ortodoxie şi chiar pentru lumea întreagă. Nu a fost neglijabilă prezenţa românilor în Sfântul Munte chiar şi în timpul regimului trecut când, cu toate încercările de marginalizare a Bisericii, totuşi suficienţi credincioşi, doritori de viaţă duhovnicească, au găsit modalitatea de a ajunge la Sfântul Munte şi a se încadra în viaţa duhovnicească de acolo. Astfel s-au populat schiturile româneşti din Sfântul Munte şi viaţa călugărilor români a avut un rol mai important. Sunt cunoscute multe nume de mari duhovnici, de monahi, ieromonahi români cu viaţă sfântă de la Athos. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , , . Leave a Comment »

Mărturie Athonită în România – Facultatea de Teologie Cluj-Napoca (Ρουμανικά, Romanian)

056PR. PROF. DR. VASILE LEB, DECANUL FACULTĂŢII DE TEOLOGIE DIN CLUJ-NAPOCA: Prea Sfinţite Părinte, iubiţi colegi, iubiţi studenţi, stimaţi oaspeţi, avem—după cum i se cuvine, de fapt, unei facultăţi—bucuria de a continua slujirea la Catedrală cu o întrunire-întâlnire în care avem posibilitatea de a dialoga. Avem pe oaspeţii noştri din Vatopedi în frunte cu Preacuviosul Părinte Efrem pe care îl salutăm şi îi spunem „bine aţi venit în facultatea noastră, suntem convinşi că este de bun augur venirea dumneavoastră aici”. Salutăm şi protopsalţii care cântă dumnezeieşte şi cu siguranţă avem de învăţat multe de la arta de a cânta a domniilor lor. Nu lungesc cuvântul, aş dori numai să-l invit pe preacuviosul Părinte să ne împărtăşească câteva din gândurile cu care a venit în ţara noastră şi în facultatea noastră. Ne bucurăm foarte mult că aţi venit.

Arhim. Efrem: Îmi aduc aminte că acum doi ani am fost tot în sala aceasta şi am avut atunci o discuţie foarte interesantă. Astăzi dau slavă lui Dumnezeu care m-a învrednicit să revin aici, deoarece şcolile de teologie din orice ţară ortodoxă reprezintă de fapt sufletul Bisericii. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , . Leave a Comment »

Mărturie Athonită în România – Liturghie în Catedrala din Cluj-Napoca (Ρουμανικά, Romanian)

055PS Vasile Someşanul: Prea Cuvioase Părinte Arhimandrit Efrem, prea cuvioşi şi prea cucernici părinţi, Prea Cucernice Părinte Decan al Facultăţii de Teologie din Cluj, iubiţi elevi şi studenţi teologi, iubiţi credincioşi, în numele ÎPS Arhiepiscop Bartolomeu am bucuria de a-l fi primit aici în Catedrala Arhiepiscopală şi de a fi slujit împreună Sfânta Liturghie cu Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit Efrem Vatopedinul, Stareţul Marii Mănăstiri Vatopedi din Sfântul Munte Athos. Părintele se află pentru a doua oară într-o vizită în Biserica Ortodoxă Română şi în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului. Vizita precedentă a avut loc în primăvara anului 2000, când am avut din nou bucuria de a-l primi la Cluj, iar Arhimandritul Efrem s-a întâlnit cu studenţii Facultăţii noastre de Teologie şi cu profesorii ei, a vizitat Mănăstirea Nicula unde a fost primit de ÎPS Arhiepiscop Bartolomeu, iar după amiază a avut o conferinţă cu un mare auditoriu la Casa de Cultură a studenţilor. Părintele Arhimandrit Efrem a venit la noi din această inimă pulsând de tradiţie şi de profundă credinţă, de adâncă rugăciune a Sfântului Munte pentru a aduce o mărturie a adevăratei mărturisiri despre lucrarea şi despre puterea credinţei noastre. Părintele s-a întâlnit cu ocazia vizitei precedente cu monahii din sânul cărora îşi duce activitatea şi întreaga viaţă dăruită lui Dumnezeu şi pe care îi simte şi îi susţine în lucrarea lor mărturisitoare spre dobândirea vieţii cu Hristos, viaţă prin care monahii trebuie să întărească credinţa în popor. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Mărturie Athonită în România – La Mănăstirea Antim (Ρουμανικά, Romanian)

antimPS Ciprian: Preacuvioase Părinte Stareţ, iubiţi prieteni din Grecia, suntem astăzi în postura de a vă găzdui la mănăstirea noastră. Este pentru noi o mare bucurie, pentru toată obştea Mănăstirii cu hramul Tuturor Sfinţilor, aşa numită a Sfântului Antim Ivireanul, ctitorul acesteia. Suntem cu atât mai bucuroşi cu cât astăzi se împlinesc trei săptămâni de la înmormântarea Părintelui nostru Stareţ, o mare şi faimoasă personalitate duhovnicească a României, Părintele Sofian Boghiu pe care Părintele Efrem l-a cunoscut personal. În acelaşi timp, dacă Dumnezeu ar fi îngăduit să trăiască până astăzi, ar fi împlinit patriarhala vârstă de 90 de ani. Pentru capitală şi pentru România întreagă, prezenţa Părintelui Sofian a fost o mare binecuvântare, deoarece răspândea pretutindeni o bună mireasmă duhovnicească. Avea foarte mulţi fii duhovniceşti, nu doar în capitală, ci în toată ţara, precum şi peste hotare. De aceea absenţa lui este pentru noi motiv de întristare. Pe de altă parte însă suntem mângâiaţi de gândul că în mod sigur Părintele Sofian, Stareţul nostru, se roagă acolo sus pentru noi. A fost un exemplu de vieţuire creştină şi ne-a lăsat mulţime de învăţături pe care Dumnezeu să ne învrednicească să le punem în practică. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , , , . Leave a Comment »

Mărturie Athonită în România – La Biserica Rusă (Ρουμανικά, Romanian)

050Pr. Vasile Gavrilă: Iubiţi credincioşi, pentru noi acest moment este deosebit de important, deoarece îl avem în mijlocul nostru  pe Părintele Arhimandrit Efrem, Stareţul Mănăstirii Vatopedi, împreună cu părinţi din obşte, purtând ce altceva mai  important, mai înălţător, decât o icoană din Grădina Maicii Domnului pe care Părintele ne-a adus-o nouă în dar. Înainte de a face împreună o rugăciune, îl rugăm să ne spună un cuvânt de învăţătură aşa cum nişte prunci, nişte copii, aşteaptă să spună un Avvă din pustia Muntelui Athos.

Arhim. Efrem: Sunt foarte bucuros a mă afla în această biserică închinată Sfântului Nicolae şi cred că acest eveniment care are loc acum va rămâne în istoria acestui locaş, deoarece nu este vorba doar de vizita unor monahi de la Sfântul Munte, ci de aducerea unei mari binecuvântări: copia unei icoane făcătoare de minuni de la mănăstirea noastră, icoana  Pantanassa, tămăduitoare a multor boli, însă îndeosebi a cancerului. Sunt nenumărate minunile acestei icoane petrecute sub ochii noştri. Biserica Sfântul Nicolae din centrul Bucureştiului este prima din România Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Omilie la Facultatea de Teologie din București (Ρουμανικά, Romanian)

007

Pr. Prof. C-tin Coman: Iubiţi studenţi, suntem astăzi deosebit de bucuroşi datorită prezenţei în facultatea noastră a Părintelui Arhimandrit Efrem, Stareţul Mănăstirii Vatopedi. Cei care sunteţi un pic mai în vârstă l-aţi întâlnit în aceeaşi sală acum trei ani când am avut din nou o întâlnire cu profesorii şi studenţii facultăţii noastre. De data aceasta, aşa cum vă spuneam în biserică, cu dânsul, pe lângă delegaţia de părinţi aghioriţi, este şi Corul Bizantin condus de domnul Lycourgos Anghelopoulos, precum şi câţiva dintre domnii foarte generoşi care sprijină eforturile noastre. Va urma cuvântul Părintelui Stareţ şi, în limita timpului, un mic dialog cu dumneavoastră. Bine aţi venit, Părinte Stareţ, bine aţi venit domnilor şi doamnelor din iubita ţară Grecia şi domnilor membri ai Corului!   Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Mărturie athonită în România – Inaugurarea Centrului pentru Studiul Spiritualității Ortodoxe (Ρουμανικά, Romanian)

040Pr. Prof. C-tin Coman: Prea Sfinţite Părinte, Preacuvioase Părinte Stareţ, cinstiţi părinţi, iubiţi profesori şi studenţi, acest Centru era o necesitate pentru facultatea noastră pentru că cercetarea, care fusese o perioadă lungă de timp stopată, trebuia să-şi intre în drepturi. De ce l-am numit Centrul pentru Studiul Spiritualităţii Ortodoxe? Pentru că simţeam nevoia cunoaşterii profunde a propriei noastre identităţi şi modul de viaţă propriu credinţei noastre. Ideea exista acum câţiva ani când Părintele Stareţ Efrem, aflându-se pentru prima dată în România, s-a oferit să sprijine iniţiativa facultăţii noastre. Atunci noi i-am propus acest proiect. Centrul are un obiectiv foarte precis, şi anume Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »