«Άθως» – Μέρος 2ο

Συνέχεια από (1)

Ο κύριος όγκος του Άθωνα και η κορυφή του (2033) είναι γυμνός από δάση και μοιάζει σαν να λαξεύτηκε με τσεκούρι. Όσο χαμηλώνει το ύψος του, εμφανίζονται τα δάση της καστανιάς κυρίως, που σκεπάζουν σαν πέπλος πράσινος, ολόκληρο το σώμα του χερσονήσου του Άθωνα. Είκοσι μεγάλα μοναστήρια, σχεδόν μοιρασμένα αρμονικά σ’ όλη την έκταση, είναι τα ησυχαστήρια, οι τόποι της ακατάπαυστης δοξολογίας του Θεού, τα λιμάνια της μετανοίας και της σωτηρίας των μοναχών∙ που μια για πάντα άφησαν και φίλους και συγγενείς, ολόκληρο τον κόσμο και τις ομορφιές του, για να ακολουθήσουν τον στενό και δύσκολο δρόμο του Ιησού. Η Θεοτόκος, είναι μητέρα όλων των μοναχών. Το Άγιον Όρος, είναι «το περιβόλι» της Παναγίας∙ τόπος ιδιαίτερος, δικός της. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«Άθως» – Μέρος 1ο

Το Άγιον Όρος, «ο υψιπετής και ουρανογείτων Άθως», το κατά την λαικήν έκφρασιν «Περιβόλι της Παναγίας». Δυνάμεθα να είπωμεν ότι τούτο είναι «Tο Όρος του Θεού». Το πίον και τετυρωμένον, το οποίον εκφραστικότατα αναγράφει ο προφητάναξ Δαυίδ, εις το ιερόν ψαλτήριον αυτού είναι το πίον και τετυρωμένον κατά τον Θείον Δαυίδ Όρος, διότι απ’ άκρου εις άκρον τούτο, είναι πλήρες από έργα θείας και ανθρωπίνης σοφίας και ιδρύματα ιερά, καταγώγια πάσης αρετής και ποικίλης χάριτος, ήτοι ιεράς Μονάς, θεία ασκητήρια, ησυχαστήρια και «πολιτών του ουρανού» ενδιαιτήματα, οσίων μοναχών, αγαπησάντων ολοψύχως τον Χριστόν και αράντων τον Σταυρόν αυτού και λατρευόντων αυτόν «εν οσιότητι και αληθεία» και εν τω κόσμω τούτω και εκτός του κόσμου της ύλης, κατά το θείον Ευαγγέλιον. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Mount Athos (video)

Vasili Nesterenko "A morning on Mount Athos"

Here you can watch an older documentary for Mount Athos. Enjoy it… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Venerable Athanasius of mount Athos

Saint Nikolai Velimirovch

Athanasius was born in Trebizond of God-fearing parents. He became orphaned at an early age but, by the Providence of God, a commander took him under his care and brought him to Constantinople to be educated. Because of his meekness and humbleness, he was the favorite of his peers. During the children’s games, the children chose one to be an emperor, one a commander and Athanasius as abbot as though it was some kind of foretelling! Having completed his education, Athanasius (who before tonsuring was called Abraham) withdrew into the desert of Maleinos near Athos, the Holy Mountain, where he lived the life of an ascetic as a disciple of the then renowned Michael Maleinos. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

La croissance spirituelle à la maison

p. Païssios l’Athonite

 Question: Geronta, comment un mari peut-il devenir expérimenté en vertus?

Réponse : Dieu lui donnera les opportunités. Nombre d’hommes demandent à Dieu de leur fournir des occasions pour pratiquer les vertus, cependant, ils grommellent dès qu’ils doivent faire face à quelque difficulté. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Vie de Joseph l’Hésychaste (13): Une patience inébranlable dans les épreuves

Le Père Joseph l'Hésychaste sur les lieux de ses combats ascétiques, à la Petite Sainte-Anne

À Saint-Basile, l’Ancien, bien malgré lui, commença à être connu. Plusieurs, désirant mener la vie monastique sous sa direction, se présentèrent, entre autres son propre frère Nicolas, le futur Père Athanase. Enfin le fameux Père Éphrem de Katounakia, tout en demeurant dans l’obéissance à son Ancien légitime, venait régulièrement recevoir l’enseignement de l’Ancien Joseph et célébrait la Liturgie. Encore… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Vie de Joseph l’Hésychaste (9): À Saint-Basile

Les cabanes de l'Annonciation à Katounakia (devant la grotte de l'Ancien Joseph) et de Saint-Jean-Baptiste à Saint-Basile

La principale cause de trouble était due au fait que les moines des environs avaient la vieille habitude d’emprunter un raccourci passant par la cour de leur habitation. Ils aimaient les Pères des environs et toute querelle aurait été absurde. Préférant l’hésychia à la brouille avec les autres Pères, ils décidèrent de s’installer définitivement à Saint-Basile, qui se trouve plus en hauteur dans un endroit écarté et paisible. Encore… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »