Everghetinos – Tema 14 (Ρουμανικά, Romanian)

everghetinosDe unde se nasc la început în om frica de Dumnezeu și dragostea. La ce măsură trebuie să ajungă acestea

1. Din Pateric

Un frate l-a întrebat pe Avva Evprepie : «Cum vine la început frica de Dumnezeu în suflet?» și a răspuns Bătrânul: «Dacă omul alege smerenia și neagoniseala, degrabă îi vine frica de Dumnezeu».

2. A zis Avva Iacov: «Precum făclia luminează în loc întunecat, tot astfel și frica de Dumnezeu, atunci când vine în inima omului, îl învaţă toate virtuţile și poruncile lui Dumnezeu».

3. Un frate l-a întrebat pe un Bătrân: «Cum vine frica de Dumnezeu în suflet?» și a zis Bătrânul: «Dacă omul alege smerenia, neagoniseala și să nu judece pe alţii și dacă în fiece lucru își cercetează sufletul, încât să-și aducă aminte că Îl va întâlni pe Dumnezeu, atunci frica de Dumnezeu vine în el».