Him, with all eternal and incorruptible divine riches.

The newly-glorified St Justin of Ćelije writes the following in his work, The Orthodox Church and Ecumenism:

The hierarchy, in all its theanthropic values and dimensions, comes essentially from the eternal High Priest, the priest forever (Ps. 109:4), the Theanthropos, the Lord Christ, the Second Person of the Holy Trinity. Theanthropy is, therefore, the essence and criterion of hierarchy. It is from Him and He is in it (cf. Eph. 4:11-13). For this reason, He identifies Himself with it as He says to the holy apostles: He that heareth you heareth Me; and he that despiseth you despiseth Me… And, lo, I am with you always, even unto the end of the world (Lk. 10:16; Matt 28:20). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

In fact, every holy mystery and holy virtue is a little Pentecost.

St. Justin Popovic on Pentecost

From the book, “The Orthodox Church and Ecumenism”

 What is Christ the God-Man? What in Him is God and what man? How is God known in the God-Man, and how is man? What has God given to us men in and, and with the God-Man? The Holy Spirit, the Spirit of Truth, tells us all the truth there is about Him, about God in Him and man in Him and all that is given us through Him. All this immeasurably transcends everything that the human eye has ever seen, the ear has ever heard, or has ever entered into the heart of man (I Cor. 2:9; cf. Jan 15:26; 16:13; I Cor. 2:4; Eph. 3:5).
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Profesorul Gheorghios Galiti despre Dialogul Teologic din Pafos (Ρουμανικά, Romanian)

Marţi, 11/24 noiembrie 2009, profesorul emerit al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii din Atena, domnul Gheorghios Galitis a fost primit de către Preafericitul Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului.

Domnul Galitis a fost invitat de către Patriarhia Ierusalimului ca să vorbească părinţilor aghiotafiţi (Sfântului Mormânt – n.tr.) despre dialogurile teologice în general, şi în special despre participarea Patriarhiei Ierusalimului la Dialogul Teologic dintre Biserica Ortodoxă şi cea Romano-Catolică după întâlnirea recentă din Pafos. Reprezentantul Patriarhiei în Pafos a fost profesorul Gheorghios Galitis, care a venit la Patriarhie şi înainte de această întâlnire, ca să îl informeze pe Preafericitul asupra mersului acestui dialog şi să primească îndrumări asupra manifestării poziţiei Patriarhiei faţă de acesta.

La întâlnirea domnului Galitis cu Preafericitul Patriarh Teofil al III-lea la Patriarhie, 11/24.11.2009, au fost prezenţi în jur de 40 de părinţi aghiotafiţi, arhierei, preoţi şi monahi. În prezenţa acestora şi a Consulului General al Eladei la Ierusalim, domnul Sotirios Atanasiou, domnul profesor Galitis a susţinut o conferinţă despre dialogurile teologice bilaterale, şi în special despre cel al Bisericii Ortodoxe cu cea Romano-Catolică.

Principalele puncte ale conferinţei domnului profesor Galitis au fost următoarele: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

The New World Order IS About Religion

NewWorldBy Sherry Shriner

With thunderous applause liberty dies and those who fight to maintain liberty can’t even grasp the entire picture of what the fight is about.

I don’t know how many times I have seen patriots get angry or enraged in public forums because the mention of God is made when it comes to the New World Order. They proclaim the New World Order is about politics and not religion as they task away at bits and pieces exposing the lies and deceptions of the order. How shocked will they be to find out soon enough that the New World Order is a politicalization of religion and that the two can’t and won’t be separated.

The entire purpose of the New World Order is to bring Lucifer down to earth and enforce worldwide worship of him as God. Satan’s right hand man on earth whom the Bible calls the False Prophet, will implement and enforce worldwide worship of Lucifer as God. The Bible refers to them as beasts because that is exactly what they are. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις In English. Ετικέτες: , , , , , , . Leave a Comment »

„Nu mă pocăiesc” (Ρουμανικά, Romanian)

corneanuVatopaidiFriend: Este un răspuns înfricoşător la chemarea cu care Mântuitorul Şi-a început propovăduirea, aceeaşi chemare prin care Sf. Înaintemergător a pregătit propovăduirea: „Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu!” Sfinţii Părinţi ai Bisericii erau atât de smeriţi, încât făceau pocăinţă şi pentru păcate nefăcute de ei. Fiind împliniţi lăuntric de harul Duhului Sfânt se smereau înaintea acuzaţiilor care li se aduceau, luau asupra lor vina şi îşi păstrau pacea sufletească. Urmau întocmai exemplul Mântuitorului, trăiau în mod practic învăţătura Lui. Pocăinţa este cel mai mare dar de la Dumnezeu, prin care ne ştergem păcatele şi greşelile, prin care redevenim fii ai lui Dumnezeu după ce ne-am lepădat de El, fiecare în felul său. Cel care nu se pocăieşte Îl răstigneşte din nou pe Domnul Hristos pentru păcatul făcut, e ca şi cum ar călca în picioare darul pocăinţei dat nouă pentru Jertfa de pe Cruce. Şi în ultimă instanţă, cel care nu se pocăieşte îşi primejduieşte mântuirea! Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , , , . Leave a Comment »

O declaraţie inadmisibilă a Papei de la Roma la Ierusalim (Ρουμανικά, Romanian)

 

ambrosios1

† Mitropolitul Ambrozios de Kalavrite şi Eghialia

NU SUNTEM DE ACORD!

Sanctitatea Sa, Papa Benedict al Romei, Întâistătătorul Bisericii Romano-Catolice, în martie trecut a vizitat Ţara Sfântă a Ierusalimului şi s-a întâlnit cu Patriarhul Ortodox al Ierusalimului, Preafericitul Teofilos.

La asemenea evenimente au loc luări de cuvânt alternative şi se fac declaraţii oficiale. Aşadar, după cum am citit în ştirea respectivă, Papa se pare că a spus printre altele şi următoarele: „Doresc ca întâlnirea noastră de astăzi să dea un nou impuls lucrărilor pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Romano-Catolică şi Bisericile Ortodoxe” (16 mai 2009).

Avem datoria de a tehnologhiza aceste cuvinte. Ne deranjează referinţa Papei la „Bisericile Ortodoxe” şi, desigur, atunci când acest lucru se face în relaţie sau chiar în opoziţie cu „Biserica Romano-Catolică”. Dacă în acest mod Papa a vrut să accentueze unicitatea Bisericii Romei şi să o contrasteze cu multiplicitatea Bisericii Ortodoxe, acest lucru pentru noi este inadmisibil. Este ştiut că teologii romano-catolici cred şi învaţă că cea Romano-Catolică este Biserica, iar toţi ceilalţi creştini au fost tăiaţi de Corpul Ei şi sunt datori să revină la Roma! Însă aceasta e o mare greşeală! Noi, ortodocşii, nu putem s-o înghiţim în nici un fel! Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Sfântul Atanasie din Paros – Judecata cerului (Ρουμανικά, Romanian)

spiridonMinunea înfricoşătoare a marelui făcător de minuni Spiridon, prin care a zădărnicit dorinţele papistaşilor uneltitori, nepermiţându-le să construiască un altar în sfântă biserica lui din Kerkira

„După judecata cerului nu mai pot avea loc nici discuţii în contradictoriu (dispute), nici nu mai poate să mai rămână vreo îndoială referitor la catolici. În mod clar, de netăgăduit, catolicii sunt de lepădat, excluşi, vrăjmaşi şi străini de Dumnezeu şi de sfinţii Săi. Făclia aprinsă a Sfântului Spiridon demonstrează nimicnicia oricărui silogism.”

Bine este a-L slăvi pe Domnul şi a lăuda numele Lui, arătând cu cinste cuvintele lucrării lui Dumnezeu; astfel i-a învăţat Rafail, îngerul lui Dumnezeu, pe fericitul Tobit şi pe întreaga lui familie iubitoare de Dumnezeu; şi astfel trebuie să facă toţi cinstitorii de Dumnezeu, adică să Îl binecuvânteze pe Dumnezeul cel preaînalt şi să mărească preasfântul Său nume, vestind cu bucurie şi cu cinste lucrările Lui preamărite şi minunate, pe care El, Domnul cel iubitor de oameni, le lucrează în fiecare neam spre binele nostru, al celor nevrednici. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Mărturisire de credință împotriva ecumenismului (Ρουμανικά, Romanian)

triumph_orthodoxyIntervenţie a profesorului Dimitrios Tselenghidis pe lângă Sfântul Sinod al Bisericii Greciei pentru dialogul cu catolicii

Profesorul de dogmatică de la Facultatea de Teologie a Universităţii Aristotelice din Tesalonic, domnul Dimitrios Tselenghidis, în scrisoarea sa către Sfântul Sinod al Bisericii Greciei cere de la ierarhi să se ocupe cu textul de la Ravenna şi să ia o poziţie în chestiunea primatului papal înainte de întrunirea critică a Comisiei Mixte de Dialog între ortodocşi şi romano-catolici în luna octombrie ce se apropie, în Cipru. O scrisoare asemănătoare domnul profesor a trimis şi către Sfântul Sinod al Bisericii Ciprului, dar şi către Sfânta Chinotită a Sfântului Munte. Textul scrisorii este următorul: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Românesc. Ετικέτες: , , , , , . Leave a Comment »