50+ Photos from the Feast of Humbleness – 50+ Φωτογραφίες από την γιορτή της ταπεινώσεως

The Feast of Saint Evdokimos – the feast of humbliness

Sărbătoarea Sfântului Evdokim – sărbătoarea smereniei

Η γιορτή του Αγίου Ευδοκίμου – η γιορτή της ταπεινώσεως

English

In the cycle «Spiritual Picture of the Day» we will offer a small glimpse from the feast of Saint Evdokimos which ended a while ago. It is the feast of the humbleness, the feast of the power to wish to remain unknown.

Saint Evdokimos is an unknown saint found in the Vatopaidi’s ossuary in 1840, during some reconstruction works. He was found by the beautiful fragrance of his holy relics. He was found dead in a prayer position with an icon of Virgin Mary on his chest. Judging from his clothes, he was dead 100 – 150 years before. From then, the saint does many miracles to the ones who pray to him.

..but besides that, there is a very important aspect: he knew that he will die and he went away from the glory of the humans to be with God. Only with God. And God accepted him.

Nowadays, we do exactly the opposite: we go away from the true glory which came only from God and hunt the vain glory that comes from humans – soap bubbles which is several seconds disappear in the thin air.

Perhaps God urges us to bend our knees in front of the virtue of humbleness of this unknown saint and ask for his help, in order to show us that we are in the wrong way.

See the photos to convince for yourself.

Romanian

În ciclul „Fotografia Duhovnicească a Zilei” vă oferim o mică privire din sărbătoarea Sfântului Evdokim ce s-a terminat cu puțin timp în urmă. Este sărbătoarea smereniei, sărbătoarea puterii de a rămâne necunoscut.

Sfântul Evdokim este un sfânt necuonscut găsit în osuarul Mănăstirii Vatoped în 1840, în timpul unor lucrări de reconstrucție. Sfântul a fost găsit datorită miresmei extraordinare a sfintelor sale moaște. A fost găsit mort, în poziție de rugăciune cu icoana Maicii Domnului pe piept. Judecând după hainele sale, sfântul a adormit întru Domnul în urmă cu 100 – 150 de ani. De atunci, sfântul face multe minuni celor ce i se roagă.

…însă dincolo de asta, lucrul cel mai important este faptul că el știa că va muri și a plecat departe de slava oamenilor pentru a fi cu Dumnezeu. Numai cu Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a primit.

Astăzi, noi facem exact contrarul: ne îndepărtăm de slava cea adevărată care vine de la Dumnezeu și vânăm slava deșartă care vine de la oameni – bule de săpun care dispar în câteva secunde…

Poate că Dumnezeu ne îndeamnă să îngenunchem în fața smereniei acestui sfânt necunoscut și să-i cerem ajutorul cu scopul de a ne arăta că suntem pe un drum greșit.

Vedeți fotografiile ca să vă convingeți singuri.

Greek

Στην σειρά των «Πνευματικών φωτογραφιών της ημέρας» σας δίνουμε τη δυνατότητα να δείτε κάτι από την γιορτή του αγίου Ευδόκιμου που τελείωσε πριν από λίγο. Είναι η γιορτή της ταπεινότητας, η γιορτή της δύναμης να ευχόμαστε να παραμένουμε άγνωστοι.

Ο άγιος Ευδόκιμος είναι ένας άγνωστος άγιος που βρέθηκε στο οστεοφυλάκιο του Βατοπαιδίου το 1840 κατά την διάρκεια εργασιών ανακατασκευής. Βρέθηκε χάρη στην ευωδία που ανέδιδαν τα άγια λείψανα του. Όταν τον βρήκαν, ήταν σε γονατιστή στάση προσευχής κρατώντας μια εικόνα της Παναγίας στο στήθος του. Κρίνοντας από τα ρούχα του, είχε κοιμηθεί πριν από 100-150 χρόνια. Από τότε, ο άγιος επιτελεί πολλά θαύματα σε αυτούς που προσεύχονται σε αυτόν.

Όμως εκτός από αυτό, το σημαντικότερο είναι ότι ήξερε ότι θα αποδημήσει εν Κυρίω και απομακρύνθηκε από την «δόξα» του κόσμου, για να είναι κοντά στον Θεό. Μόνος με τον Θεό. Και Εκείνος τον δέχτηκε κοντά Του.

Σήμερα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο: Απομακρυνόμαστε από την αληθινή δόξα που προέρχεται μόνο από τον Θεό και κυνηγούμε την εφήμερη ανθρώπινη «δόξα» – σαπουνόφουσκες που σκάνε σε μερικά δευτερόλεπτα…

Ίσως ο Θεός μας προτρέπει να λυγίσουμε τα γόνατά μας μπροστά στην αρετή της ταπεινοφροσύνης του αγίου και να ζητάμε την βοήθειά του για να μας δείξει ότι είμαστε στον λάθος δρόμο.

Δειτε τις φωτογραφίες για να πειστήτε μόνοι σας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

The Old Byzantine Tower – Ο παλιός Βυζαντινός πύργος (Photoreport)

General view of the tower - Γενική άποψη του Πύργου

English

The photo report for this week depicts the byzantine tower of Kolitsou which is the last remnant from an old italian Athonite monastery called the monastery of Kaletzes. The monastery was abandoned after the Great Schisma and the tower, one of the finest example of Byzantine towers, entered in the possesion of Vatopaidi.

The later construction phase may date to the second half of 14th century, when John Cantacuzene ordered the building (or repair) of the tower.

See all the photos here.

Romanian

Fotoreportajul din această săptămână are ca subiect turnul bizantin de la Colciu care este ultima rămășiță dintr-o veche mănăstire italiană Atonită numită Μănăstirea Kaletzi. Mănăstirea a fost abandonată după Marea Schismă și turnul, una dintre cele mai frumoase exemple de turnuri bizantine, a intrat în posesiunea Mănăstirii Vatoped. Ultima etapă în construcția turnului este datată în a doua jumătate a sec. XIV, când Ioan Cantacuzino a poruncit reconstrucția (sau repararea) turnului.

Găsiți toate fotografiile aici.

Greek

Το φωτορεπορτάζ για αυτή την εβδομάδα αφορά τον Βυζαντινό πύργο της Κολιτσούπου αποτελεί τη τελευταία ανάμνηση από ένα παλαιό Ιταλικό Αθωνικό μοναστήρι με το όνομα Μονή του Καλετζή. Η μονή, εγκαταλείφθηκε ύστερα από το σχίσμα των Εκκλησιών και ο πύργος, ένα από τα ωραιότερα παραδείγματα Βυζαντινών πύργων, πέρασε στην κατοχή της Μονής Βατοπαιδίου. Η τελική κατασκευαστική φάση, χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, όταν ο Ιωάννης ο Κατακουζηνός διέταξε την κατασκευή (ή αναστήλωση) του πύργου…

Θα δείτε όλες τις φωτογραφίες εδώ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Spiritual Picture of the Day (S.P.O.D) – Πνευματική Φωτογραφία της Ημέρας (Π.Φ.Η.) (24)

English

Yes, working hard together is a source of joy. Working hard together means practical love, and this brings God’s grace in a very practical way. The one who has this experience is a happy man.

But unfortunatelly we don’t have the courage to serve others, to try to love others…See photo

Romanian

Da, a lucra împreună din greu e o sursă de bucurie. A lucra împreună înseamnă dragoste practică și aceasta aduce harul lui Dumnezeu într-un mod foarte concret. Cel care are această experiență este un om fericit.

Însă din păcate nu avem curajul să-i slujim pe ceilalți, să încercăm să-i iubim pe ceilalți.

Greek
Δυστυχώς όμως δεν έχουμε το θάρρος να θέτουμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία, στη διακονία των άλλων, να αγαπάμε τους άλλους….Ναι, το να δουλεύεις σκληρά, είναι αιτία χαράς. Το να δουλεύεις σκληρά μαζί με κάποιον είναι δείγμα έμπρακτης αγάπης και αυτό φέρνει αισθητά την χάρη του Θεού. Αυτός που έχει αυτή την εμπειρία είναι ευτυχισμένος. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Spiritual Picture of the Day (S.P.O.D) – Πνευματική Φωτογραφία της Ημέρας (Π.Φ.Η.) (23)

English

One of the worse things which are to be seen today in our culture is that we try to reinvent the wheel. Even worse, we reached at the point in which we say «the wheel isn’t good anymore as it is, let’s build it from the beginning. Α square one».

However, in order to see far away we must stand on shoulders of giants. We must use the experience of forerunners. We must use our tradition. I think that’s a nonsense to invent the «new» for the sake of new.

In order to have the power to go forward we must know where we come from.

Photo shot at the thomb of the Elder Joseph of Vatopaidi…See photo

Romanian

Unul dintre cele mai rele lucruri pe care le vedem în „civilizaţia” actuală este faptul că încercăm să reinventăm roata. Chiar mai rău, am ajuns la un punct în care spunem „roata nu mai este bună aşa cum e, hai s-o reconstruim de la început. Şi s-o facem pătrată”

Însă, pentru a vedea departe trebuie să stăm pe umerii unor giganţi. Trebuie să valorificăm experienţa înaintaşilor. Trebuie să ne valorificăm tradiţia. Socotesc că e absurd să inventezi „noul” de dragul noului.

Pentru a avea puterea de a merge înainte trebuie să ştim de unde venim.

Fotografia este un instantaneu de la mormântului părintelui Iosif Vatopedinul.

Greek

Ένα από τα χειρότερα πράγματα που βλέπουμε σήμερα στον «πολιτισμό» μας, είναι ότι προσπαθούμε να ξανα-ανακαλύψουμε τον …τροχό.

Ακόμα χειρότερα δε, προσπαθούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που λέμε: «Ο τροχός δεν είναι πια καλός έτσι, ας τον ξαναφτιάξουμε από την αρχή…τετράγωνο!»

Όμως, για να δούμε μακριά, πρέπει να ανέβουμε στους ώμους «γιγάντων». Πρέπει να αξιοποιήσουμε την γνώση των προγόνων μας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την παράδοση μας. Πιστεύω ότι είναι ανόητο να προσπαθούμε να εφεύρουμε το καινούργιο για χάρη του «καινούργιου».

Για να έχουμε τη δύναμη να πάμε μπροστά πρέπει να γνωρίζουμε από που ερχόμαστε…. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Spiritual Picture of the Day (S.P.O.D) – Πνευματική Φωτογραφία της Ημέρας (Π.Φ.Η.) (22)

English

Our duty is to love others. We musn’t expect them to love us but we must do everything to love others.

Remember, God is love and He loves everything with an absolute love. He doesn’t try to please us by fullfiling our passions in order to be «popular». Ηe doesn’t expect our love, while Ηe loves us unconditionally. However we must love Him in order to be like Him.

So the key is to love your neighbour. But for this we must sacrifice ourselves. It is not easy but the joy of resurection comes only through the cross. Patience… there is no other way…Think that at some point in our lives, we will carry a cross either fro illness or death of a loved one or false accusations or griaf or hardship. Then why not bear it and enjoy Ressurection?…See photo

Romanian

Datoria noastră este să-i iubim pe ceilalţi. Nu trebuie să aşteptăm ca ceilalţi să ne iubească ci noi trebuie să facem totul ca să-i iubim pe ceilalţi.

Să nu uităm că Dumnezeu este iubire şi El iubeşte totul cu o dragoste absolută. Dumnezeu nu încearcă să ne fie pe plac, împlinindu-ne patimile cu scopul de a fi „popular”. El nu aşteaptă dragostea noastră în timp ce ne iubeşte necondiţionat. Cu toate acestea, noi trebuie să-L iubim pentru a fi ca El.

Deci cheia este să iubeşti pe cel de lângă tine. Însă pentru asta trebuie să ne sacrificăm. Nu este uşor, însă bucuria învierii vine numai prin cruce. Răbdare… nu există altă cale…

Gândiţi-vă, la un anumit moment al vieţii noastre oricum o să ridicăm o cruce: fie o boală, fie moartea cuiva apropiat, fie clevetiri fie alte necazuri sau greutăţi. Atunci de ce să nu răbdăm crucea ca să ne bucurăm de Înviere?

Greek

Υποχρέωση μας είναι να αγαπάμε τους άλλους. Δεν πρέπει να περιμένουμε αγάπη από τους άλλους αλλά πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να τους αγαπάμε.

Μην ξεχνάτε ότι ο Θεός είναι αγάπη και αγαπάει τα πάντα με την Απόλυτη Αγάπη Του. Δεν προσπαθεί να μας ευχαριστήσει ικανοποιώντας τα πάθη μας προκειμένου να είναι ευχάριστος. Δεν περιμένει την αγάπη μας, ενώ εκείνος μας αγαπάει ανιδιοτελώς. Όμως πρέπει να Τον αγαπάμε για να είμαστε όπως Εκείνος.

Έτσι το μυστικό είναι να αγαπάς τον πλησίον σου. Για αυτό όμως, πρέπει να θυσιάζουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι εύκολο αλλά η χαρά της Ανάστασης έρχεται μόνο μέσω της σταυρώσεως. Υπομονή… Δεν υπάρχει άλλος τρόπος… για σκεφτείτε το έτσι και αλλιώς σε κάποια στιγμή της ζωής μας θα σηκώσουμε ένα σταυρό είτε ασθένεια είτε θάνατος προσφιλούς προσώπου είτε συκοφαντία είτε άλλη θλίψη και δυσκολία. Τότε γιατί να μην υπομένουμε τον σταυρό για να έλθει και η Ανάσταση;… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Spiritual Picture of the Day (S.P.O.D) – Πνευματική Φωτογραφία της Ημέρας (Π.Φ.Η.) (21)

English

All of us must remember that we are mortals. We will all eventualy die. And after death we will pass from God’s Judgement.

We usually tend to judge others, especially our spiritual leaders, forgetting that they too will stand in front of God. This happens because we usually conviniently forget that we will also be subjects of God’s judgement.

That’s why, I think, it is better to be constructive and pray for others because you never know what pressure is upon them and what fights they give. Never. Until the Final Judgement.

…and Justice for All

Photo of Ecumenical Patriarch Bartholomew taken at the funeral of Patriarch Alexei of Russia…See photo

Romanian

Toţi trebuie să ne amintim că suntem muritori. Toţi trebuie să murim. Şi după moarte vom ajunge în faţa Judecăţii lui Dumnezeu.

De obicei avem tendinţa să-i judecăm pe ceilalţi, în special pe conducătorii noştri duhovniceşti, uitând că şi ei vor sta în faţa lui Dumnezeu. Aceasta se întâmplă pentru că de obicei ne place să uităm că şi noi vom fi judecaţi de Dumnezeu.

De aceasta, socotesc că este mai bine să fim constructivi şi să ne rugăm pentru ceilalţi pentru că niciodată nu ştim ce presiuni sunt exercitate asupra lor şi ce bătălii duc. Niciodată. Asta până la Judecata Finală.

…şi dreptatea va fi pentru toţi.

Fotografia reprezintă pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în faţa sicriului fostului Patriarh al Rusiei, Alexei….

Greek

Πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι είμαστε θνητοί. στο τέλος, όλοι θα πεθάνουμε. Και μετά τον θάνατο, θα περάσουμε από την κρίση του Θεού.

Συνήθως τείνουμε να κρίνουμε τους άλλους, ειδικά τους πνευματικούς αρχηγούς, ξεχνώντας ότι και αυτοί θα σταθούν ενώπιόν του Θεού. Αυτό συμβαίνει επειδή μας συμφέρει να ξεχνάμε ότι όλοι υποκείμεθα στην κρίση του Θεού..

Για αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερο να είμαστε εποικοδομητικοί και να  προσευχόμαστε για τους άλλους διότι δεν ξέρουμε τι πιέσεις δέχονται και τι μάχες δίνουν. Ποτέ. Μέχρι βέβαια την τελική κρίση.

…και την Δικαιοσύνη για όλους.

Η φωτογραφία είναι από την κηδεία του Πατριάρχη Ρωσίας κ.κ.  Αλέξιου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Spiritual Picture(s) of the Day – Οι πνευματικές φωτογραφίες της ημέρας (20)

The librarian goes with the cart of the returned books and new additions - Ο βιβλιοθηκάριος πηγαίνει με το καρότσι με τα επιστρεφόμενα βιβλία και τις καινούργιες προσθήκες.

At the Library

La Bibliotecă

Στην Βιβλιοθήκη

English

The photo report of this week is from the library. We hope that you will have at least a small glimpse of one of the most frequent activities of the monks in their spare time: reading.

Usually the libraries in the Holy Mount Athos have an impressive collection of spiritual books ranging from very old manuscripts to the latest editions. The photos are from the so called ‘New Library’ in which monks go and borrow books on almost daily basis…See photos

Romanian

Fotoreportajul din această săptămână este din bibliotecă. Sperăm că veţi avea cel puţin o mică idee despre una dintre cele mai frecvente activităţi ale monahilor în timpul lor liber: cititul.

De obicei bibliotecile în Sf. Munte au o colecţie impresionantă de cărţi duhovniceşti începând de la manuscrise foarte vechi până la ultimele ediţii. Fotografiile sunt de la aşa numita «biblioteca nouă» în care monahii împrumută cărţi aproape zilnic.

Greek

Το φωτογραφικό ρεπορτάζ αυτής της εβδομάδας είναι από την βιβλιοθήκη. Ελπίζουμε να ρίξετε μια μικρή ματιά σε μια από τις πιο συχνές δραστηριότητες των μοναχών στον ελεύθερο χρόνο τους: το διάβασμα.

Συνήθως οι βιβλιοθήκες στο Άγιο Όρος έχουν μια μεγάλη συλλογή από πνευματικά βιβλία που διαφέρουν από πολύ παλιά χειρόγραφα μέχρι τις τελευταίες εκδόσεις. Οι φωτογραφίες είναι από την λεγόμενη «Νέα βιβλιοθήκη» στην οποία οι μοναχοί πηγαίνουν και δανείζονται βιβλία σε σχεδόν καθημερινή βάση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »