St. Nectan of Hartland (June 17)

St Nectan was born in Wales and lived in the sixth century, but we know few details about his life. He was the oldest of the twenty-four children of St Brychan of Brecknock (April 6). While he was still living in Wales, God inspired him to imitate the example of St Anthony (January 17) and other ascetics, and to embrace the monastic life.

Read more… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Το Αρχιεπισκοπικό ζήτημα (1900-1910) ως έκφαση του Ενωτικού Κινήματος: Η Βρετανική Θεώρηση (μέρος 2ο)‏

Παρόμοια αισθήματα εκφράστηκαν σε πολλά άλλα μνημόνια, ψηφίσματα και τηλεγραφήματα προς τη Βρετανική κυβέρνηση και στις διοικητικές αρχές της Κύπρου. Παράλληλα, οι Έλληνες εξέφραζαν τις αντιδράσεις τους προς τους Βρετανούς με οποίο τρόπο μπορούσαν: το 1887 μποϊκόταραν τους εορτασμούς για το Ιωβηλαίο[20], ενώ δέκα χρόνια αργότερα, συμμετείχαν είτε συνεισφέροντας οικονομικά, είτε πολεμώντας στο μέτωπο ως εθελοντές κατά της Τουρκίας στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο[21]. Η ευκολία με την οποία οι Έλληνες κάτοικοι εξέφραζαν τα ενωτικά τους συναισθήματα κατέστη δυνατή εξαιτίας του ιδιάζοντος καθεστώτος[22] της κατοχής του νησιού αφενός και αφετέρου της αρχικά ανεκτικής στάσης που επεδείχθη από τους Βρετανούς[23]. Η Εκκλησία της Κύπρου άσκησε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση όλων αυτών των εκδηλώσεων και συναισθημάτων, αφού παραδοσιακά, οι επίσκοποι ενεργούσαν ως πολιτικοί εκπρόσωποι του ποιμνίου τους. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »
Αναρτήθηκε στις Ιστορία, Τέχνες και πολιτισμός. Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Leave a Comment »

Το Αρχιεπισκοπικό ζήτημα (1900-1910) ως έκφαση του Ενωτικού Κινήματος: Η Βρετανική Θεώρηση (μέρος 1ο)‏

Οι Αρχιεπίσκοποι Κύπρου Κύριλλος (Παπαδόπουλος) Β' ο από Κιτίου (Βασιλείου) γνωστός ως Κυριλλάτσος και Κύριλλος Γ' ο από Κυρηνείας γνωστός ως Κυριλλούδιν

του Χριστόφορου Κωνσταντινίδη

Η αυγή του εικοστού αιώνα βρίσκει την Κύπρο υπό βρετανική κυριαρχία. Ο τερματισμός της οθωμανικής διοίκησης κατά το έτος 1878 δεν επέφερε την πολυπόθητη ένωση με το ελληνικό κράτος παρά τις προσδοκίες της ελληνικής πλειοψηφίας του πληθυσμού του νησιού, οι οποίες ήταν αντίθετες με το μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της βρετανικής πολιτικής στην περιοχή.
Σκοπός της παρούσας δημοσίευσης είναι η εστίαση στη βρετανική θεώρηση της πρώιμης αυτής φάσης του ενωτικού κινήματος, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται μέσα από το Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα. Η φιλονικία μεταξύ των δύο Κυρίλλων, που αμφότεροι ήταν υποψήφιοι για το θρόνο, επεφύλασσε ουσιαστικά τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις βασισμένες στους εθνικούς οραματισμούς της συντριπτικής πλειοψηφίας των πιστών: των «Διαλλακτικών» από τη μια και των «Αδιάλλακτων» από την άλλη, εκ των οποίων οι τελευταίοι υπήρξαν βεβαίως φανατικοί υποστηρικτές της ένωσης. Οι Βρετανοί προφανώς επεδίωξαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη διαμάχη εστιάζοντας ασφαλώς την προσοχή τους στην πολιτική περισσότερο πτυχή του ζητήματος παρά την εκκλησιαστική. Οπωσδήποτε κύρια φροντίδα της Βρετανίας ήταν σαφώς να διατηρήσει την εξουσία της στο νησί. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Ιστορία, Τέχνες και πολιτισμός. Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Leave a Comment »

St Gildas the Wise (January 29)

He was probably born about 517, provably in the North of England or Wales. His father’s name was Cau (or Nau) and that he came from noble lineage. He probably had several brothers. It is likely that one of these, Cuil (or Hueil), was killed by King Arthur (who died in 537 AD). It also appears that he may have forgiven Arthur for this.

He lived in a time when the glory of Rome was faded from Britain. The permanent legions had been withdrawn by Maximus, who used them to sack Rome itself and make himself Emperor.

He was noted for his piety and well educated, and was not afraid of publicly rebuking contemporary monarchs, at a time when libel was answered by a sword, rather than a Court order.

Gildas lived for many years as a very ascetic hermit on Flatholm Island in the Bristol Channel. Here he established his reputation for that peculiar Celtic sort of holiness that consists of extreme self-denial and isolation. At around this time, according to the Welsh, he also preached to Nemata, the mother of St David, while she was pregnant with the Saint. Read more… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

St. Joseph of Arimathea (with Orthodox hymn to the saint from St. Anthony’s Orthodox Monastery in Arizona) – July 31

A contemporary Orthodox icon depicting saints Eudokimos and Joseph of Arimathea (July 31).

A contemporary Orthodox icon depicting saints Eudokimos and Joseph of Arimathea (July 31).

All that is known for certain concerning him is derived from the canonical Gospels. He was born at Arimathea — hence his surname — «a city of Judea» (Luke 23:51), which is very likely identical with Ramatha, the birthplace of the Prophet Samuel, although several scholars prefer to identify it with the town of Ramleh. He was a wealthy Israelite (Matthew 27:57), «a good and a just man» (Luke 23:50), «who was also himself looking for the kingdom of God» (Mark 15:43). He is also called by St. Mark and by St. Luke a bouleutes, literally, «a senator», whereby is meant a member of the Sanhedrin or supreme council of the Jews. He was a disciple of Jesus, probably ever since Christ’s first preaching in Judea (John 2:23), but he did not declare himself as such «for fear of the Jews» (John 19:38). On account of this secret allegiance to Jesus, he did not consent to His condemnation by the Sanhedrin (Luke 23:51), and was most likely absent from the meeting which sentenced Jesus to death (cf. Mark 14:64).

St Joseph of ArimatheaThe Crucifixion of the Master quickened Joseph’s faith and love, and suggested to him that he should provide for Christ’s burial before the Sabbath began. Unmindful therefore of all personal danger, a danger which was indeed considerable under the circumstances, he boldly requested from Pilate the Body of Jesus, and was successful in his request (Mark 15:43-45). Once in possession of this sacred treasure, he — together with Nicodemus, whom his courage had likewise emboldened, and who brought abundant spices — wrapped up Christ’s Body in fine linen and grave bands, laid it in his own tomb, new and yet unused, and hewn out of a rock in a neighbouring garden, and withdrew after rolling a great stone to the opening of the sepulchre (Matthew 27:59, 60; Mark 15:46; Luke 23:53; John 19:38-42). Thus was fulfilled Isaiah’s prediction that the grave of the Messias would be with a rich man (Isaiah 53:9). The Greek Church elebrates the feast of Joseph of Arimathea on 31 July, and the Roman Church on 17 March. The additional details which are found concerning him in the apocryphal «Acta Pilati», are unworthy of credence. Likewise fabulous is the legend which tells of his coming to Gaul A.D. 63, and thence to Great Britain, where he is supposed to have founded the earliest Christian oratory at  Glastonbury. Finally, the story of the translation of the body of Joseph of Arimathea from Jerusalem to Moyenmonstre (Diocese of Toul) originated late and is unreliable.

Read more…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »