Θεωρία περί ιερού πολέμου (jihad) ή Τζιχάντ

pol492

Υπό την επίδραση των ειρηνοποιών κηρυγμάτων και της καλλιέργειας φιλικής ατμόσφαιρας μεταξύ των λαών υπάρχει σήμερα η τάση αποσιωπήσεως της χαρακτηριστικής αυτής παραγράφου της ισλαμικής τακτικής. Εν τούτοις, και αν ακόμη παραθεωρήσωμε τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, παραμένουν τα ιερά κείμενα. Οι παροτρύνσεις του Κορανίου προς δυναμικήν, μαχητικήν αντιμετώπιση των «απίστων» είναι πολλές και άμεσοι: «Μάχεσθε μέχρις ότου αποσοβηθή αφ’ υμών ο κίνδυνος του πειρασμού, και όταν δεν υπάρχει άλλη λατρεία ειμή η του μόνου Θεού. Αν οι εχθροί θέσωσι τέρμα εις τας πράξεις αυτών, τότε ας παύσωσιν αι εχθροπραξίαι, εκτός αν πρόκειται περί ασεβών» (Η Βους, 2:189). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Smyrna 1922

Jihad has killed over 60,000,000 Christians. The destruction of the Christians in Smyrna is told here.  Islam attacked the Christians of Smyrna in 1922. It was an annihilation that took place as the Christian Europeans stood aside. Before jihad exploded out of Arabia, Turkey (Asia Minor) was a Christian nation of primarily Greek culture called Anatolia. Today Turkey is 99.7% Islamic and increasing. How did this happen?

Islam tried for centuries to crush Christianity and the Greek culture in Turkey. Constantinople, the capital, fell to jihad in 1453. Christians became dhimmis, second-class citizens. The slow grind of discrimination was punctuated by outbursts of violence. Christian Greek Anatolia was painfully changed into Islamic Turkey.

Read more…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Christianity, In English, Εθνικά. Ετικέτες: , , , . Leave a Comment »

500 Christians Slain in Muslim Jihad Attack in Nigeria

International Christian Concern (ICC) has learned that yesterday, Nigerian Muslims murdered 500 Christians in village of Dogo Nahawa, near the city of Jos. Most of the victims are women and children.

The Muslims invaded the village yesterday at 2 AM local time and slaughtered the Christians with machetes. In some cases the Muslims wiped out entire members families. They also burned down the homes of several Christians.

A local government official told ICC that around 380 Christians were buried in one mass burial space. He added that other victims were buried by their families and there are still bodies being collected. The official, who requested to remain anonymous, also said that police have arrested 93 people and recovered guns, knifes and other types of weapons from the suspects.

Read more…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις In English. Ετικέτες: , , , , , . Leave a Comment »

Turks Increasingly Turn to Islamic Extremism

turksReporting from London — In an audio message from a hide-out in South Asia this month (June), an Al Qaeda chief did something new: He sang the praises of an ethnic group that once barely registered in the network.

«We consider the Muslims in Turkey our brothers,» said Mustafa Abu Yazid, the network’s operations chief. Lauding Turkish suicide bombers killed in recent attacks near the Afghan-Pakistani border, he declared, «This is a pride and honor to the nation of Islam in Turkey, and we ask Allah to accept them amongst the martyrs.»

The message is the latest sign of the changing composition of Islamic extremism, anti-terrorism officials and experts say. The number of Turks in Al Qaeda, long dominated by Arabs, has increased notably, officials say. And militant groups dominated by Turks and Central Asians, many of whom share Turkic culture and speak a Turkic language, have emerged as allies of and alternatives to Al Qaeda in northwestern Pakistan.

Read more… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »