Όσιος Γεννάδιος ο Ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου (14ος αι.)

Υπήρξε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου. Η αγιότητα του βίου του τον αξίωσε να ακούσει φωνή από την εικόνα της Θεοτόκου.

Σε καιρό επιδρομής πειρατών στη μονή ο ευλαβής ηγούμενος άκουσε φωνή από την εικόνα της Παναγίας, της λεγομένης Παραμυθίας, να του λέγει: «Μη ανοίξητε σήμερον τας πύλας της Μονής, αλλ΄ αναβάντες επί των τειχών αποδιώξατε τους πειρατάς». Έκπληκτος ο όσιος βλέπει την αγία εικόνα, από την οποία προήλθε η φωνή να μεταμορφώνεται. Το πρόσωπο της Παναγίας έγινε ζωντανό, όπως και το πρόσωπο του Χριστού πού βαστούσε. Ο Χριστός άπλωνε το δεξί του χέρι, για να καλύψει τα χείλη της και στρέφοντας το πρόσωπο του προς εκείνη είπε: «Μη, Μήτερ μου, μη είπης αυτοίς τούτο, αλλά τιμωρηθήτωσαν ούτοι πρεπόντως». Η Υπεραγία Θεοτόκος κρατώντας με αγάπη το χέρι του Υιού της επανέλαβε τους ίδιους λόγους· να μην ανοίξουν σήμερα τις πύλες της Μονής λόγω των πειρατών. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

St. Catherine’s monastery on Sinai

Saint Syncletica (January 5)

St Syncletica. Fresco by Elder Sophrony Sakharov at the refectory of St John the Baptist Monastery in Essex.

Our holy mother Syncletica was born at Alexandria in the course of the fourth century to rich and devout parents, who came originally from Macedonia. From her youth, she had been seen as an excellent match on account of her great beauty, intelligence and virtues, and she had many suitors; but she remained deaf and blind to every worldly attraction, for she aspired only to spiritual marriage to Christ, the heavenly Bridegroom. Bringing her flesh into subjection by fasting and austerities of every kind, she constantly gathered her spirit in the depths of her heart and cried out night and day: My Beloved is mine, and I am His (Song of Songs 2:16).

On the death of her parents, she distributed her great fortune to the poor and then, accompanied by her blind sister, she fled far from the city. Read more… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Elder Joseph of Vatopedi on the life and personality of Abbess Taisia

Our Church, with its rich patristic tradition, is not devoid of examples and stories on spiritual matters in order to coach its people. Both our Fathers and the martyrs have left abundant material of remarkable splendor which refers to their life stories. Their sweet smelling sayings and their teachings have drawn the luminous trail for the salvation of those who would like to take the narrow and sorrowful path which leads to the Kingdom of God.

Read more…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

The miraculous icon of Panagia Myrtidiotissa (“of the Myrtle Tree”), Kythera [Commemorated on September 24]

«The Icon of the Most Holy Theotokos «Of the Myrtle Tree» (Myrtidiotissa) is in the monastery church of Myrtides on the Greek island of Kythera. It derives its name from the fact that it was found in a myrtle bush in the fourteenth century. read more… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Monastery of Saint Silouan the Athonite in Saint-Mars-de-Locquenay, France

Saint-Mars-de-Locquenay is a commune in the Sarthe department in the region of Pays-de-la-Loire in north-western France.

The Monastery was founded in 1990 by Fr. Symeon with the blessing of Elder Sophrony, disciple of Saint Silouan.

Archimandrite Symeon Cossec and Sister Theodora are interviewed. Video is in French with Greek subtitles.

See official website of the Monastery here.

Read more…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις In English. Ετικέτες: , , , , . Leave a Comment »

The last day at the Hospital of Elder Paissios the Athonite

Eventually, Elder Paissios got cancer and was taken into hospital in Thessaloniki. At the hospital, they looked after him as best they could. Nevertheless, his cancer spread so much that the end was very near. His departure for Heaven was a matter of time. He had been preparing himself for this journey all his life. Thus, for whatever time was left, he wished to stay at the monastery of St John the Apostle in Souroti. Mr. Christofer Oikonomou, now deceased, was near him and he describes in a letter geronta’s departure from the hospital.
“Today, Fr Paisios left the hospital. There were many people there. We were told that he would give his blessing in the reception. Lots of people, women, doctors, nurses, even the ailing, were swarming besides him. He lifted up his hand and said goodbye to those sick in the other rooms. There was this man, who had the drip on his hand, bowed to kiss Fr Paisios’s hand, but Fr. Paisios kissed his instead. read more… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »