Δόξα σοι τω δείξαντι το φως, Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu…

Psaltes VatopaidiΑκούστε μια δίγλωσση Αργή Δοξολογία από την Αγρυπνία προς τιμή της θαυματουργού εικόνας Παναγίας Παντάνασσας στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου στις 15/28 Οκτωβρίου 2004.

Η Δοξολογία είναι σε πρώτο ήχο του Πέτρου Μπερεκέτου (18ος αι.)

Στο δεξιό χορό ψάλλει η  χορωδία των πατέρων της Μονής Βατοπαιδίου και στον αριστερό χορό Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Mărturie athonită în România – Corul Grec Bizantin Călătorie în România (Ρουμανικά, Romanian)

Concertul oficial al Corului Grec Bizantin la Patriarhia Română

Concertul oficial al Corului Grec Bizantin la Patriarhia Română

De luni, 7 octombrie, până vineri, 11 octombrie 2002, în ospitaliera Românie ortodoxă au avut loc o serie de manifestări ce au rămas ca momente de referinţă pentru toţi cei care au luat parte la slujbele şi întrunirile publice duhovniceşti cu aromă de Sfântul Munte şi melos bizantin.

de Constantinos Anghelidis, Profesor de Muzică Bizantină

Douăzeci şi cinci de ani de activitate a unui cor nu pot fi rod al hazardului. Cele 800 de concerte liturgice şi alte manifestări în Grecia şi în alte 28 de ţări ale lumii sunt rezultatul unei munci sistematice care presupune nu numai mult efort, ci şi dragoste de muzică psaltică din partea coriştilor.
Corul Grec Bizantin, condus de Lycourgos Anghelopoulos, s-a aflat de data aceasta în România, însoţind o delegaţie aghiorită a Sfintei Mănăstiri Vatopedi.

Cântarea polifonică în România
Îndată după crearea statului român prin unirea Moldovei cu Valahia în a doua jumătate a sec. al 19-lea, au fost impuse corurile pe mai multe voci. Factorii decisivi în eliminarea muzicii bizantine au fost, la început, Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »