Από τις διδαχές του γέροντα Αρσενίου Μπόκα (1910-1989)

Arsenie Boca

Ο π. Αρσένιος Μπόκα αφότου χειροτονήθηκε ιερεύς και έλαβε και την ευλογία να εξομολογή, συχνά στην εξομολόγησι έλεγε στους ανθρώπους που ήρχοντο τα ανεξομολόγητα αμαρτήματά τους (τα οποία αυτοί τα έκρυβαν ή τα ξεχνούσαν) και μόνο σε μερικούς έδινε την ευλογία να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων. Είχε το χάρισμα από τον Θεό ο π. Αρσένιος και έβλεπε την εσωτερική κατάστασι των ανθρώπων κι αυτά που είχαν κάνει στην ζωή τους και αυτά που θα τους συμβούν.

Βλέποντας όμως ο Πατήρ ότι πολλοί απ΄ αυτούς, που εξωμολογούντο, δεν άλλαζαν τον τρόπο της ζωής τους, αλλά συνέχιζαν με τις κακές επιθυμίες τους και τα αμαρτήματά τους και γνωρίζοντας ότι θα είναι εγγυητής για την σωτηρία των ψυχών τους στην Μέλλουσα Κρίσι, παρεκάλεσε τον Θεό να του αποκάλυψη για ποιά αιτία οι άνθρωποι δεν αφήνουν τις αμαρτίες τους. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις π. Αρσένιος Μπόκα, Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Ορθόδοξη πίστη. Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Leave a Comment »

St Theodora of Sihla

Saint Theodora, the greatest of Romania’s holy ascetics, was born in the village of Vanatori, Neamts in the first half of the seventeenth century, and was the daughter of Stephen Joldea and his wife.

She was married to a man of Ismail, but had no children. Therefore, she and her husband decided to enter the monastic life. Her husband went to the Skete of Poiana Marului, where he was tonsured with the name Eleutherius. He was also ordained to the holy priesthood.

Read more…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις 08 Αύγουστος, In English, Saints. Ετικέτες: , , , . Leave a Comment »

The Holy Apostle Andrew the First-Called

The Feast of the Holy Apostle Andrew the First Called is November 30th. Our Community chose Saint Andrew as its patron saint because the first organizational meeting of our Parish was held on his Feast Day, November 30, 1979. The Patron Icon of St. Andrew, enshrined in the narthex of the Church, is a unique composition that exists nowhere else in sacred art. Iconographer Xenia Pokrovsky designed and wrote this sacred icon in egg-tempera. It depicts St. Andrew’s missionary work in the cities of Syria, from which the ancestors of many of our parishioners emigrated. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Miracles by the Holy Belt of Most Holy Theotokos (Virgin Mary) [Volume 14]

21. We would like to thank you for the miracle performing Belt
Limassol, Cyprus
«We would like to thank you for the miracle performing Belt of our Most Holy Lady, which you have sent us.
Once again, her Grace helped us to have a child, which we have named Paul.
We thank you for your help in giving the opportunity to her Grace to perform one more miracle.
With humble worship,

ON BECOMING AND REMAINING AN ORTHODOX CHRISTIAN

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΩΝBy Fr. Andrew Phillips

A Talk given at the Orthodox Pilgrimage to Felixstowe in August 2001

INTRODUCTION

We sometimes hear people talking about how they came to join the Orthodox Church. Although each story is interesting and may even be extraordinary, I think that the stories of how people remained faithful Orthodox Christians despite temptations may be more helpful. As it is written in the Gospels: ‘In your patience possess ye your souls’.

Moreover, I have called this talk not, ‘On Joining the Orthodox Church’, but, ‘On Becoming and Remaining an Orthodox Christian’. For joining the Orthodox Church or becoming a member of the Orthodox Church, which is concerned with external changes, is not at all the same as ‘Becoming an Orthodox Christian’, which is all about internal changes. And remaining an Orthodox Christian is even more important, which is why I have devoted three times as much time to it here as to becoming an Orthodox Christian.

ON BECOMING ORTHODOX

CONVERSION AND INTEGRATION

Let us define our terms by talking of a number of words which are used in this context. First, there is the useless phrase ‘born Orthodox’. This does not exist. Nobody is ‘born Orthodox’, we are all born pagans. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

On the Presuppositions of our Personal Salvation, Elder Cleopa of Romania

Fresco detail from Vatopedi Monastery (Ascending to Heaven)

Fresco detail from Vatopedi Monastery (Ascending to Heaven)

Ch. 13. from The Truth of Our Faith:: A Discourse from Holy Scripture on the Teachings of True Christianity

Inquirer: Father, earlier you spoke about our “personal salvation.” Can you tell me more about this?

Elder Cleopa: Some religious confessions teach that personal salvation presupposes the action of Divine Grace alone, according to Calvin, or the grace of faith, i.e. of trust in God, according to Luther, by which the “merits” or virtues of our Lord Jesus Christ are conferred upon man. Therefore, to give a general outline, there are Protestant Christians who believe that salvation stems only from faith and that on the part of man himself there is placed no condition or requirement for his salvation. MORE… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

On Holy Scripture, By Elder Cleopa of Romania

page0_blog_entry37_3

Ch. 2 from The Truth of Our Faith:: A Discourse from Holy Scripture on the Teachings of True Christianity

Inquirer: What do we mean by the term “Holy Scripture?”

Elder Cleopa: The term Holy Scripture denotes the sum of holy books that were written under the inspiration of the Holy Spirit within a time period of close to 1,500 years, namely, from Moses, 1,400 years before Christ, until the writer of the Apocalypse, nearly 100 years after Christ. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Father Cleopa: The Elder of Romanian Orthodoxy*

Cleopa Ilie_

Prologue from The Truth of Our Faith:: A Discourse from Holy Scripture on the Teachings of True Christianity,

 By Elder Cleopa of Romania

The name and personality of Elder Cleopa Ilie of Romania is today known not only in his homeland but also throughout the world. Father Cleopa was born in 1912 in the town of Soulitsa and district of Botosani into a pious village family and named Constantine. His parents were called Alexander and Anna and he was the ninth of their ten children. The religious upbringing that he and all his siblings received from childhood as well as their great inclination toward the monastic life were so strong that five of the ten children, along with their mother in her later years, took up the monastic life and were clothed in the monastic Schema. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »