Ιερα Μονή Ζωγράφου – The Holy Monastery of Zographou

Η Ιερά Μονή Ζωγράφου. Εξωτερική άποψη. Holy Monastery of Zographou. External view.

Η Ιερά Μονή Ζωγράφου. Εξωτερική άποψη. Holy Monastery of Zographou. External view.

Ιδρύθηκε λίγο πριν το 980, προφανώς από κάποιο αγιογράφο ονομαζόμενο Γεώργιο. Από τα βυζαντινά χρόνια ήδη άρχισε να δημιουργείται η παράδοση να μονάζουν στη Ζωγράφου βούλγαροι μοναχοί, αλλά πάντα η Μονή ήταν επανδρωμένη με μοναχούς πολλών εθνοτήτων μόλις το 1845 επικράτησε η συνήθεια να χρησιμοποιείται μόνον η βουλγαρική γλώσσα στις ακολουθίες, ενώ μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν ισότιμα και η ελληνική. Το Καθολικό τιμάται στον άγιο Γεώργιο και είναι κτίσμα του 1801, με τοιχογραφίες του 1817. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Homélie du Père Sophrony (Γαλλικά, En Français).

Sofronios2A l’intention de ceux qui sont présents ici pour la première fois, je voudrais dire que je m’adresse avant tout à mes frères et à mes sœurs, aux membres du monastère. Notre conversation aura donc un caractère purement monastique, c’est-à-dire relatif à notre vie.

Dieu révèle les mystères du salut

La dernière fois, Dieu m’a donné de parler de la vision dogmatique de notre foi. J’ai dit que malgré toute la différence et toute la distance qu’il y a entre Dieu et nous, le Seigneur a trouvé le moyen de nous sauver de notre état misérable. Comment pouvons-nous nous préparer à être avec un Dieu aussi grandiose, aussi absolu ? Pendant la Liturgie de Saint Basile, durant la Grande entrée nous disons cette prière :

« Ô Toi qui Es,

Ô Dieu le Père, Maître et Seigneur,

Qui nous as créés et nous as introduits dans cette vie,

Qui nous as montré la Voie du salut,

Qui nous as donné la révélation des Mystères célestes… »

C’est de ces mystères célestes que nous parlerons.

Dans la chute d’Adam, nous avons perdu la vraie idée du Royaume de l’amour du Père. Dans les commandements du Christ… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »