Απολυτίκιο και Κοντάκιο της Συλλήψεως της Αγίας Άννης – Apolytikion and Kontakion of St Anne’s Conception

Η θαυματουργική εικόνα της Αγίας Άννας στο Κυριακό της Σκήτης της στο Άγιον Όρος. The miraculous icon of St Anne at the Kyriakon (the central church) of her Skete on Mt Athos.

Απολυτίκιον. Ήχος δ΄.

Σήμερον της ατεκνίας δεσμά διαλύονται, του Ιωακείμ γαρ και της Άννης εισακούων Θεός, παρ’ ελπίδα τεκείν αυτούς, σαφώς υπισχνείται θεόπαιδα, εξ ης αυτός ετέχθη ο απερίγραπτος, βροτός γεγονώς, δι’ Αγγέλου κελεύσας βοήσαι αυτή· Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σού.

Apolytikion. Fourth Mode. Read more… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Papoulakis, Saint Joachim of Vatopaidi (12)

Continuued from (11)

by the Blessed Elder Joseph οf Vatopaidi

THE TRANSLATION OF HIS RELICS

As was proper and natural, the place of Saint Joachim’s spiritual birth assumed the duty of bringing to light and honoring its saintly offspring. In 1991, the Abbot of Vatopaidi Monastery, Archimandrite Ephraim, and fathers of the Monastery went to Ithaki and, with the help of the inhabitants of the island, identified the place of the Saint’s grave. They arranged with the Metropolitan Bishop of the diocese for the translation* of the Saint’s relics on May 23 of the following year, 1992. News of this forthcoming event soon became known to the people of Ithaki, as well as to the faithful throughout all of Greece.

Read more… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Papoulakis, Saint Joachim of Vatopaidi (11)

Continued from (10)

by the Blessed Elder Joseph οf Vatopaidi

THE SAINT’S REPOSE

On March 1,1868, blessed Papoulakis was resting on his hard mat at the home of a Christ-loving man named H. Paizi Lianou in Vathy. He peacefully and calmly foretold that he was preparing for his eternal journey. Lying on his scanty mat on the floor, and now completely exhausted, he refused all food. His friend Maratos the doctor visited him and asked if there was anything that he needed or that he could do for him. The Elder replied, «There is nothing that I need; I’m getting ready to depart.» He called for the devout and virtuous priest-monk Agapios to draw near him for the last time. Having confessed, he then became silent, waiting to give over his spirit to its Maker whom he so loved and to whom he had devoted his entire life.

Read more… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Papoulakis, Saint Joachim of Vatopaidi (10)

Continued from (9)

by the Blessed Elder Joseph οf Vatopaidi

Agios Ioakeim Papoulakis

Olga Sophianou of Kionio recounts that a fellow villager of hers, an older woman named Garoupho, lived alone without any human consolation. Papoulakis felt sorry for her and would go regularly to visit her. A neighbor, however, began slandering her out of envy, saying that she was having a sinful relationship with the Saint. The woman heard these tales and became very upset, but she continued to welcome Papoulakis, without telling him anything, and also offering him food as always. The Saint received information by the grace of God, and told the old lady Garoupho, «Do not be sad. Mitsalou, who falsely accused us, will get ‘the carboni’ (i.e., bad pimple) inside the nose, and no one will be able to greet her besause it will stink». And indeed it came to pass just as the Saint had said.

***

Olga Sophianou tells us that a certain woman in Kionio violated the fast days of the Church. One Friday, as she was cooking meat, the Saint passed by her house and asked if she was cooking something. Out of shame before Papoulakis, she lied, saying that she was cooking only vegetables. The holy man instructed her, «Open the pot with the food.» She opened it and found the meat full of worms. Thus the Saint taught her in a practical way not to violate the fast.

Read more… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Papoulakis, Saint Joachim of Vatopaidi (9)

Continued from (8)

by the Blessed Elder Joseph οf Vatopaidi

Agios Ioakeim Papoulakis

K. Koutsouvelis from Kionio recounted that a certain man from Anogi had been nurturing a bitter hatred for a fellow villager of his, for reasons of honor. Unable to free himself from this passion, he was thinking about taking the man’s life and was already planning in his mind how to carrying it out. No one suspected his intentions, and perhaps even the intended victim had no idea of his dis¬position. One day he was informed that his enemy was in Stavros, and that during the night he would be returning to Anogi. He saw this as a suitable opportunity to wait in ambush in a hidden place, and the moment the man passed by, he would shoot him with his gun. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Papoulakis, Saint Joachim of Vatopaidi (8)

Continued from (7)

by the Blessed Elder Joseph οf Vatopaidi

Agios Ioakeim Papoulakis

Being clairvoyant, the Elder knew what happened, and when the boy returned, Papoulakis repeated exactly the same words Abbot Agapios had used to «press» him: «Eat Dimitris. All day long grinding grain; in the evening we eat the bread.’ » The boy shook with fear, because Papoulakis always admonished him to fast on Wednesdays and Fridays. In addition, as Dimitris was leaving after having delivered the letter, Dimitrios Paxinos, a resident of Lefki, gave him twelve pears for the Elder and four for himself. The boy was holding the pears in a kerchief, and before he said anything, Papoulakis opened the cloth, took twelve pears on his own, and left the four for the boy. He did this without saying a word, simultaneously correcting him for his violation of the fast. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Papoulakis, Saint Joachim of Vatopaidi (7)

Continued from (6)

by the Blessed Elder Joseph οf Vatopaidi

Agios Ioakeim Papoulakis

VARIOUS MIRACLES OF SAINT JOACHIM

A woman named Roza, of the Petalas family, was married in Akarnania. Her husband suffered from atrophy of his right arm, and this evoked repugnance within his insensitive spouse who openly expressed her revulsion for the afflicted man. After some time, however, she herself became ill with a more serious sickness, myelitis, which brought about a paralysis of the lower members of her body. Unable to raise herself from bed, she was moved from Akarnania to her paternal home in Exogi in order for her mother to take care of her. For three full years she suffered terribly, beyond any hope of human help. Realizing now the seriousness of her prior inappropriate behavior toward her spouse, she detested herself, recognizing that because of her callousness she had been abandoned to this chastisement by God. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Papoulakis, Saint Joachim of Vatopaidi (6)

Continued from (5)

by the Blessed Elder Joseph οf Vatopaidi

Agios Ioakeim Papoulakis

It is feasible for a person to know things and facts about the world through scientific research and comparison; but to penetrate into the heart of a spiritual person is not only unfeasible, it is impossible. Only if he himself wants it to be revealed will it become known. This mystery of the interior world of every human being is what the Lord was referring to when he said, «two men will be in the field: one will be taken and the other left» (Matt. 24:40). Divine Providence was now calling blessed Elder Joachim Papoulakis to enlighten and purify others as well, since he had arrived at perfection by means of the strict practical life he had lived, becoming «taught by God» (Jn. 6:45), «bringing out of his treasure things new and old» (Matt. 13:52). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Papoulakis, Saint Joachim of Vatopaidi (5)

Continued from (4)

by Elder Joseph οf Vatopaidi

Agios Ioakeim Papoulakis

HIS RETURN TO HESYCHIA

When the tempest of the war subsided by the mercy of God, though only after a multitude of casualties in the liberation of the nation, blessed Joachim Papoulakis withdrew to his beloved hesychia. However, he did not return to Athos and Vatopaidi, the monastery of his repentance, but preferred instead the quiet areas of the land of his birth, Ithaki; but this was not by human design. Holy men always speak and act «not by their own will, but as they are moved by the Holy Spirit» (see 2 Peter 1:21). This devout athlete in the spiritual arena and instrument for the twofold love of God and man not only always disregarded his own interest, but also directed his every action to the benefit of the people; this was his reason for residing outside of Athos. Throughout the entire course of his lifelong struggle, according to those who knew him, he always linked compassion for others with his own personal asceticism. This is why he preferred to live the hesychastic life within the world, binding together these two callings. Having arrived in Ithaki, he chose to reside in the forest called Aphentikos Longos, meaning «Master’s Thicket.» He remained there for about five years in strict asceticism, barefoot and half-naked, living in fasting and hardships. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Papoulakis, Saint Joachim of Vatopaidi (4)

Continued from (3)

by Elder Joseph οf Vatopaidi

Agios Ioakeim Papoulakis

JOHN’S NEW WAY OF LIFE

John was now a novice at Vatopaidi. Although he was quite young, he was not ignorant of worldly vanity. He began working at a very early age and, because of his profession, had travelled about the various ports of trade of that time. He came into direct contact with life’s realities; consequently, he had no juvenile and dreamy fantasies about the world like others his age. For him, this was a solid base for the beginning of his new life, because he had acquired many spoils that would be useful in the upcoming combat and battles of the invisible warfare that the monastic life entails. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Papoulakis, Saint Joachim of Vatopaidi (3)

Continued from (2)

by Elder Joseph οf Vatopaidi

Agios Ioakeim Papoulakis

 

FORWARD TO ENGLISH EDITION SAINT JOACHIM PAPOULAKIS

It is good to guard the secret of a king, but gloriously to reveal the works of God.

Tobit 12:7

Once again we shall be speaking about the good testimony of the wonders of God, Who throughout the entire expanse of time has shown Himself to be «wondrous in His saints» (Ps. 67:36 LXX). In the illustrious Monastery of Vatopaidi, one of the monasteries of saint-bearing Athos, we find the spiritual birthplace of our blessed and newly-revealed father Joachim — whom we shall be extolling in these pages — whose luminous and marvelous life illumines our lukewarm and humanistic generation.  Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Papoulakis, Saint Joachim of Vatopaidi (2)

Continued from (1)

by Elder Joseph οf Vatopaidi

Agios Ioakeim Pappoulakis 2

To the Very Reverend Abbot Archimandrite Εphraim And the other venerable Fathers of the Holy, Royal, Patriarchal and Stavropegic Monastery of Vatopaidi on the Holy Mountain, children in the Lord beloved of our humble self, Grace be to you, venerable fathers, and peace from God.

Based on the material submitted by you, beloved and venerable fathers, and on the relative report from our Canonical Commission, which were reviewed in the council of our Holy and Sacred Synod, the Monk Joachim Papoulakis of Vatopaidi from Ithaki – whose blessed life and conduct were distinguished by a genuine Orthodox way of thinking and by a great contribution to the Church – is hereby numbered among the Blessed Ones and Saints of the Church. His commemoration is appointed for the 2nd of March each year, whereas that of the translation of his relics for the 23rd of May. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις In English, Saint Joachim of Vatopaidi. Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Leave a Comment »

Papoulakis, Saint Joachim of Vatopaidi (1)

Elder Joseph οf Vatopaidi

Agios Ioakeim Pappoulakis 2

HOLY GREAT MONASTERY OF VATOPAIDI MOUNT ATHOS 2005

PAPOULAKIS

SAINT JOACHIM OF VATOPAIDI

© Holy Great Monastery of Vatopaidi, Mount Athos, Greece 2005

All rights reserved. Printed in Greece.

Translated from the second Greek edition of

© Holy Great Monastery of Vatopaidi, Mount Athos 1998

 

PROLOGUE

While exploring the inexhaustible library of our Monastery, a book printed in 1902 fell quite unexpectedly into our hands. It bore the title The Life and Acts of our Blessed Father Joachim of Ithaki and was written by a physician from Ithaki named Panos D. Raftopoulos. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις In English, Saint Joachim of Vatopaidi. Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Leave a Comment »