Άγιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης (1349/50 – 1422/23)

Σχετικό άρθρο: Άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης (1302-1380)

Ο άγιος Ιωάσαφ ήταν υιός τού ευσεβή ηγεμόνα της Ηπείρου και Θεσσαλίας Συμεών Ούρεση Παλαιολόγου (1359-1370), πού καταγόταν από τον βασιλικό οίκο των Νεμάνια και ανακηρύχθηκε «τσάρος τών Ελλήνων, των Σέρβων και των Αλβανών». Η μητέρα του Θωμαΐδα ήταν κόρη τού δεσπότη της Ηπείρου Ιωάννη Β΄ Ορσίνη (1323-1335) και αδελφή τού τελευταίου δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρου Β΄ Ορσίνη (1338-1340, 1356-1359).

Ο κατά κόσμον Ιωάννης γεννήθηκε κατά το 1349-50. Η καταγωγή της μητέρας του ήταν άπό τή βυζαντινή αυτοκρατορική οικογένεια των Παλαιολόγων…. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις 04 Απρίλιος, Συναξάρι. Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Leave a Comment »

Όσιος Γεννάδιος ο Ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου (14ος αι.)

Υπήρξε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου. Η αγιότητα του βίου του τον αξίωσε να ακούσει φωνή από την εικόνα της Θεοτόκου.

Σε καιρό επιδρομής πειρατών στη μονή ο ευλαβής ηγούμενος άκουσε φωνή από την εικόνα της Παναγίας, της λεγομένης Παραμυθίας, να του λέγει: «Μη ανοίξητε σήμερον τας πύλας της Μονής, αλλ΄ αναβάντες επί των τειχών αποδιώξατε τους πειρατάς». Έκπληκτος ο όσιος βλέπει την αγία εικόνα, από την οποία προήλθε η φωνή να μεταμορφώνεται. Το πρόσωπο της Παναγίας έγινε ζωντανό, όπως και το πρόσωπο του Χριστού πού βαστούσε. Ο Χριστός άπλωνε το δεξί του χέρι, για να καλύψει τα χείλη της και στρέφοντας το πρόσωπο του προς εκείνη είπε: «Μη, Μήτερ μου, μη είπης αυτοίς τούτο, αλλά τιμωρηθήτωσαν ούτοι πρεπόντως». Η Υπεραγία Θεοτόκος κρατώντας με αγάπη το χέρι του Υιού της επανέλαβε τους ίδιους λόγους· να μην ανοίξουν σήμερα τις πύλες της Μονής λόγω των πειρατών. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Righteous Theodosios the cenobiarch (January 11)

He lived during the fifth-sixth centuries, and was the founder of cenobitic monasticism. He was born in Cappadocia of pious parents. Endowed with a splendid voice, he zealously toiled at church reading and singing. St. Theodosios prayed fervently that the Lord would guide him on the way to salvation. In his early years he visited the Holy Land and met with St. Symeon the Stylite, who blessed him and predicted future pastoral service for him. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

So Your Child Wants to be a Monastic?

The following talk (slightly condensed) was given [in 1984] at the Saint Herman Winter Pilgrimage in Redding, California.

I should like to ask you to think of something you may not have considered before, How would you feel if your son or daughter expressed the desire to enter a monastery? You may be Orthodox, and very devout; you may he diligent in attending services and reading spiritual books; you may have tried your best to raise your children in an Orthodox manner; you may even admire monasticism. Nonetheless, how would you really feel?

Read more…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις In English, Μοναχικός βίος. Ετικέτες: , . Leave a Comment »

An incredible miracle in Serbia (part 3)

Continued from (2)

They give testimony to my previous sinful and reckless life

I had still not understood the meaning of those words but I was trembling in fear.  At that moment, a driver motioned me to move in front of him in the row of cars, something which I immediately did without hesitation.

Soon we had reached the accident site and I decided to increase my speed in order to reach the monastery of  Zitsa as soon as possible. And then suddenly a lorry, loaded with building materials, appeared from a side road and slowed us down because he was going on the same direction as us. Therefore, I forced to drive carefully and slowly, because I could not overtake him. This way I was able to view the cars at the back and check if anyone was going to overtake me. When I looked at the back through my side mirror, I witnessed the following incredible vision!

Read more…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Blessed Elder Paisios talks about monasticism

Vatopaidifriend.In remembrance of the sixteen years since the passing of Elder Paisios, we publish a conversation he had with a person who today is a monk at a monastery in Holy Mount Athos.

–    Geronta, do all the monks understand the meaning of what it means to be a monk?

–    Monasticism is a great honor and blessing which the Lord has given to man. It is only very slowly that the monk comprehends its deeper meaning. This makes him feel a real delight. He does not stop giving praise and thanks to the Lord. He feels the great honor which has been done to him. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »